Ffilmiau Stori Duw (Lawrlwytho)

Ffilmiau wedi’u hanimeiddio gyda’r stori yn cael eu darllen gan Mici Plwm.

Yn y gyfres mae 52 stori o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Mae ffilmiau Stori Duw yn gwahodd plant i ddarganfod drostyn eu hunain stori fawr Duw.

Dyma ffilmiau sy’n addas i’w defnyddio:
– Fel rhan o wers neu wasanaeth mewn Ysgol
– Fel rhan o sesiwn Ysgol Sul
– Fel eitem mewn oedfa deulu yn y Capel/Eglwys
– Yn y cartref

Manylion technegol
Mae pob ffilm tua 5 munud o hyd ac yn cael eu darparu mewn fformat .MOV sy’n addas i’w chwarae yn ôl ar gyfrifiaduron, gluniaduron a tabledi fel yr iPad. Gellir hefyd mewn osod y ffilmiau mewn i gyflwyniad PowerPoint (nid yw hyn yn gweithio gyda pob fersiwn o PowerPoint).

Noder: rhaid lawrlwytho’r ffeiliau i gyfrifiadur/gluniadau. NI ELLIR EI LAWRLWYTHO’N UNIONGYRCHOL I IPAD. Ond gellir ei symud o gyfrifiadur i iPad wedi ei lawrlwytho.

Dyma sampl o un o’r ffilmiau:

1. Yn y dechreuad – hanes y creu : Stori Duw
buy

2. Adda ac Efa : Stori Duw
buy

3. Noa a’r Dilyw Mawr : Stori Duw
buy

4. Abraham, ffrind Duw : Stori Duw
buy

5. Dewis gwraig i Isaac : Stori Duw
buy

6. Jacob ac Esau : Stori Duw
buy

7. Joseff y breuddwydiwr : Stori Duw
buy

8. Joseff a brenin yr Aifft : Stori Duw
buy

9. Moses – y dywysoges a’r baban : Stori Duw
buy

10. Moses yn yr Aifft : Stori Duw
buy

11. Y daith i Wlad yr Addewid : Stori Duw
buy

12. Brwydr Jericho : Stori Duw
buy

13. Gideon yn ymladd dros Dduw : Stori Duw
buy

14. Samson, y dyn cryf : Stori Duw
buy

15. Teulu newydd Ruth : Stori Duw
buy

16. Duw yn siarad â Samuel : Stori Duw
buy

17. Saul – brenin i Israel : Stori Duw
buy

18. Dafydd a Goliath : Stori Duw
buy

19. Y brenin Dafydd : Stori Duw
buy

20. Teml aur Solomon : Stori Duw
buy

21. Elias yn gofyn am fara : Stori Duw
buy

22. Elias a phroffwydi Baal : Stori Duw
buy

23. Hanes Naaman : Stori Duw
buy

24. Hanes Eseia a’r brenin : Stori Duw
buy

25. Jeremeia a’r trychineb mawr : Stori Duw
buy

26. Delw aur y brenin : Stori Duw
buy

27. Daniel yn ffau’r llewod : Stori Duw
buy

28. Esther yn achub ei phobl : Stori Duw
buy

29. Hanes Nehemeia : Stori Duw
buy

30. Hanes Jona : Stori Duw
buy

31. Geni Ioan Fedyddiwr : Stori Duw
buy

32. Y Nadolig cyntaf : Stori Duw
buy

33. Pan oedd Iesu’n ifanc : Stori Duw
buy

34. Ffrindiau arbennig Iesu : Stori Duw
buy

35. Y Bregeth ar y Mynydd : Stori Duw
buy

36. Porthi’r pum mil : Stori Duw
buy

37. Cyfrinachau’r Deyrnas : Stori Duw
buy

38. Y Samariad Trugarog : Stori Duw
buy

39. Dameg yr Heuwr : Stori Duw
buy

40. Y Mab Colledig : Stori Duw
buy

41. Dameg y Wledd Fawr : Stori Duw
buy

42. Y Ddafad Golledig : Stori Duw
buy

43. Hanes Sacheus : Stori Duw
buy

44. Mair, Martha a Lasarus : Stori Duw
buy

45. Pobl a gyfarfu a Iesu : Stori Duw
buy

46. Y Pasg – Iesu’r Brenin : Stori Duw
buy

47. Y Pasg – Iesu ar brawf : Stori Duw
buy

48. Y Pasg – atgyfodiad : Stori Duw
buy

49. Newyddion da i bawb : Stori Duw
buy

50. Paul yn Namascus : Stori Duw
buy

51. Paul a’i ffrindiau : Stori Duw
buy

52. Paul y carcharor : Stori Duw
buy