Ffilmiau Beibl Bach Stori Duw (Lawrlwytho)

Cyfres Ffilmiau Beibl Bach Stori Duw

Ffilmiau wedi’u hanimeiddio yn seiliedig ar Beibl Bach Stori Duw gan Sally Lloyd-Jones a lluniau gan Jago. Addasiad Cymraeg gan Eleri Huws yn cael eu darllen gan Eirian Wyn.

Yn y gyfres mae 44 stori o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Mae ffilmiau Beibl Bach Stori Duw yn gwahodd plant i ddarganfod drostyn eu hunain fod Iesu yng nghanol stori achub fawr Duw, ac yng nghanol eu stori hwythau hefyd.

Dyma ffilmiau sy’n addas i’w defnyddio:
– Fel rhan o wers neu wasanaeth mewn Ysgol
– Fel rhan o sesiwn Ysgol Sul
– Fel eitem mewn oedfa deulu yn y Capel/Eglwys
– Yn y cartref

Manylion technegol
Mae pob ffilm tua 5 munud o hyd ac yn cael eu darparu mewn fformat .MOV sy’n addas i’w chwarae yn ôl ar gyfrifiaduron, gluniaduron a tabledi fel yr iPad. Gellir hefyd mewn osod y ffilmiau mewn i gyflwyniad PowerPoint (nid yw hyn yn gweithio gyda pob fersiwn o PowerPoint).

Noder: rhaid lawrlwytho’r ffeiliau i gyfrifiadur/gluniadau. NI ELLIR EI LAWRLWYTHO’N UNIONGYRCHOL I IPAD. Ond gellir ei symud o gyfrifiadur i iPad wedi ei lawrlwytho.

Sampl o un o’r ffilmiau:

Mae pob stori sy’n cael ei hadrodd yn y ffilmiau yn cyfateb i’r storiau ar y tudalennau a nodir o’r llyfr Beibl Bach Stori Duw. Rhoddir syniad o gynnwys y ffilmiau yn yr hyn a nodir mewn cromfachau. Er enghraifft mae’r ail ffilm, ‘Y dechrau: cartef perffaith’, yn adrodd stori’r creu, y nawfed ffilm yn adrodd hanes Joseff ayyb…

1. Y Stori a’r Gân (Cyflwyniad i Stori fawr Duw) tud. 12
buy

2. Y dechrau: cartref perffaith (Y Creu) tud. 18
buy

3. Y celwydd ofnadwy (Y Cwmp) tud. 28
buy

4. Dechrau newydd (Arch Noa) tud. 38
buy

5. Grisiau anferth i’r nefoedd (Tŵr Babel) tud. 48
buy

6. Y mab hapus (Abraham) tud. 56
buy

7. Yr anrheg (Abraham ac Isaac) tud. 62
buy

8. Y ferch doedd neb ei heisiau (Lea a Rachel) tud. 70
buy

9. Y tywysog oedd yn maddau (Joseff) tud. 76
buy

10. Duw’n achub! (Moses) tud. 84
buy

11. Duw’n dangos y ffordd (Moses) tud. 92
buy

12. Deg ffordd o fod yn berffaith (Y Deg Gorchymyn) tud. 100
buy

13. Arweinydd milwrol (Josua) tud. 108
buy

14. Y brenin bach ifanc . . . go iawn (Samuel a Dafydd) tud. 116
buy

15. Yr arwr ifanc a’r cawr mawr cas (Dafydd a Goliath) tud. 122
buy

16. Y Bugail Da (Dafydd y bugail) tud. 130
buy

17. Y forwyn fach a’r milwr balch (Namaan) tud. 136
buy

18. Cynllun ‘Dim Rhagor o Ddagrau!’ (Eseia) tud. 144
buy

19. Daniel a’r noson hunllefus (Daniel) tud. 152
buy

20. Negesydd Duw (Jona) tud. 160
buy

21. Byddwch yn barod! (Esra a Nehemeia) tud. 170
buy

22. Dyma fe! (Geni Iesu) tud. 176
buy

23. Goleuni’r byd i gyd (Y Bugeiliaid) tud. 184
buy

24. Brenin y Brenhinoedd (Tri Gŵr Doeth) tud. 192
buy

25. Y Nefoedd yn agor (Ioan Fedyddiwr) tud. 200
buy

26. I ffwrdd â ni! (Yn yr anialwch) tud. 208
buy

27. Merch fach a gwraig fregus (Merch Jairus) tud. 214
buy

28. Sut i weddïo (Gweddi’r Arglwydd) tud. 222
buy

29. Canu’r gân (Y Bregeth ar y mynydd) tud. 228
buy

30. Capten y storm (Stori ar y llyn) tud. 236
buy

31. Llond bol! (Bwydo’r pum mil) tud. 244
buy

32. Helfa drysor! (Y trysor coll) tud. 250
buy

33. Ffrind plant bach (Iesu a’r plant) tud. 256
buy

34. Y dyn heb ffrindiau (dim un) (Sacheus) tud. 264
buy

35. Rhedeg i ffwrdd (Y mab coll) tud. 272
buy

36. Golchi â dagrau (Eneinio traed Iesu) tud. 280
buy

37. Y Brenin oedd yn Was (Y Swper Olaf) tud. 286
buy

38. Noson dywyll yn yr ardd (Gethsemane) tud. 294
buy

39. Yr haul yn tywyllu (Y Croeshoelio) tud. 302
buy

40. Syrpréis hyfryd Duw (Yr Atgyfodiad) tud. 310
buy

41. Mynd adref (Yr Esgyniad) tud. 318
buy

42. Duw’n anfon help (Y Pentecost) tud. 326
buy

43. Ffordd newydd o weld (Paul) tud. 334
buy

44. Breuddwydio am y nefoedd (Datguddiad) tud. 342
buy