Cyfres Stori Duw (e-lyfrau)

Cyfres Stori Duw

Mae nifer o e-werslyfrau (PDF i’w lawrlwytho) ac e-lyfrau atodol yn rhan o’r gyfres, gan gynnwys:

Ar gyfer dan 5:
Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 5 – gwerslyfr sy’n cynnwys 50 o wersi, yn cynnwys stori, amser chwarae, amser dysgu, rhigwm a gweddi, ynghyd â llun a gweithgaredd. I gyd-fynd â’r gwerslyfr, mae yna lyfr crefft sy’n cynnwys tua 200 o syniadau crefft yn nhrefn y Beibl, sef Llyfr Crefft Stori Duw i blant bach.

Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 5

Llyfr Crefft Stori Duw i blant bach

Ar gyfer dan 11:
Gwerslyfr Stori Duw i blant 6-11 oed – gwerslyfr sy’n cynnwys 50 o storÏau, yn cynnwys gwers gyflawn, ynghyd â llun a gweithgaredd. I gyd-fynd â’r gwerslyfr, mae yna lyfr crefft sy’n cynnwys tua 200 o syniadau crefft yn nhrefn y Beibl, sef Llyfr Crefft Stori Duw i blant.

Gwerslyfr Stori Duw i blant 6-11 oed

Llyfr Crefft Stori Duw i blant

Ar gyfer dan 15:
Gwerslyfr Stori Duw i Ieuenctid – gwerslyfr sy’n cynnwys 50 o sesiynau / astudiaethau Beiblaidd ar gyfer pobl ifanc oed uwchradd.

Gwerslyfr Stori Duw i Ieuenctid

Adnoddau pellach yn y gyfres:
Hefyd ar gael mae Llyfr Lliwio Stori Duw ac Oedfaon Teulu Stori Duw

Llyfr Lliwio Stori Duw

Oedfaon Teulu Stori Duw