Hanesion Beiblaidd Ar PowerPoint

Hanfod gwaith Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol yw cyflwyno hanesion Beiblaidd i blant a’u cymhwyso ar gyfer y dydd heddiw. Mae’r gweledol bob amser yn help i ddenu sylw a diddordeb yr ifanc, ac un dull effeithiol o gyflwyno stori yw trwy gyfrwng PowerPoint. Rydym yn llawen i fedru cefnogi athrawon ac arweinwyr prysur trwy ddarparu cyflwyniadau parod yn Gymraeg, a hynny yn rhad ac am ddim. Mae’r storïau gwreiddiol wedi eu cynhyrchu gan gwmni o Ogledd Iwerddon o’r enw “Vision For Children”, ac mae’r hawlfraint ar y cyflwyniadau PowerPoint yn eiddo iddynt hwy. Mae’r fersiwn Gymraeg yn addasiad gan M.I.C. (Menter Ieuenctid Cristnogol), sir Gaerfyrddin.

Ein gweddi wrth i chi ddefnyddio’r adnodd hwn yw bydd Duw yn bendithio’r gwaith, er gogoniant i’w enw, a bod plant Cymru nid yn unig yn cael mwynhad wrth ddysgu am weithredoedd yr Arglwydd ond hefyd yn meithrin ffydd yn Iesu Grist fel ffrind a Gwaredwr.

“Dysga i blentyn y ffordd orau i fyw; a fydd e ddim yn troi cefn arni pan fydd e’n hŷn.” Diarhebion 22:6

Cliciwch y doleni isod i lawrlwytho’r Power Point perthnasol:

Ananias a Saffeira

Cornelius Y Canwriad

Duw Yn Galw Samuel

Elias Y Proffwyd

Hanes Joseff (Rhan 1)

Hanes Joseff (Rhan 2)

Hanes Moses (Rhan 1)

Iachau Gŵr Cloff

Immanuel – Duw Gyda Ni

Namaan Y Syriad

Paul a Silas yn Philipi

Taith Olaf Paul

Troedigaeth Saul

Y Creu (Genesis 1)

Y Ddafad Golledig a`r Bugail Da

Y Ffŵl Cyfoethog

Yn Y Dechreuad