Cyfres Ffydd ar Waith (Lawrlwytho)

Cyfres Ffydd ar Waith: Llyfr 1 – Cymorth Cristnogol
getimg-50
Gwerslyfr cynhwysfawr i ddisgyblion Ysgolion Sul 3-14 oed yn cyflwyno gwaith yr elusen Cymorth Cristnogol, yn cynnwys adnoddau dysgu defnyddiol a gwasanaeth cynhaeaf teuluol.

buy

Cyfres Ffydd ar Waith: Llyfr 2 – Golwg ar Waith Chwech Elusen Gristnogol
getimg-49
Gwerslyfr cynhwysfawr i ddisgyblion Ysgolion Sul 3-14 oed yn cyflwyno gwaith chwe elusen, sef Plentyn y Nadolig, Torch, Cymdeithas y Gwahangleifion, Gobaith i Gymru, Cymdeithas y Beibl ac Open Doors, yn cynnwys adnoddau dysgu defnyddiol i gyd-fynd â’r gwersi.

buy