Clipiau Ffilm

Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffilm.

Dyma ffilm 15 munud sy’n rhannu holl stori’r Beibl fel un stori gyflawn. Addas i’w dangos mewn oedfa deulu, clwb plant, ysgol neu ysgol sul neu adref gyda’r plant.

Dyma gyflwyniad 5 munud sy’n sôn sut mae mynd ati i gychwyn Ysgol Sul o’r newydd a’r hyn sydd gan Cyngor Ysgolion Sul i’w gynnig.

Dyma gyflwyniad byr ar gynllun gwerslyfrau Stori Duw sy’n mynd drwy’r Beibl mewn cyfnod o 40 gwers.