Adnoddau Ysgol Sul i’w lawrlwytho

getimg-7
Cyntaf i Ateb gan Aled Davies
Llyfr yn llawn posau amrywiol wedi’u seilio ar straeon o’r Beibl, ynghyd â chwestiynau ac atebion. Dyma lyfr sy’n cynnwys cannoedd o gwisiau ar ffurf ‘cyntaf i ateb’, ‘gwir neu gau’, neu ‘dewis o dri’. Ceir hefyd ddewis o bosau, chwileiriau a chroeseiriau, a fydd yn profi eich gwybodaeth o’r Beibl. Fformat: PDF

getimg-4
Nawr Te Blant gan Alun Tudur
Dyma gasgliad o dros 100 o straeon plant. Maent yn addas ar gyfer oedfaon teulu a gwasanaethau plant mewn ysgolion ac ysgolion Sul. Pwrpas y straeon yw cyflwyno gwahanol agweddau o’r ffydd Gristnogol gan geisio eu gwneud yn ddealladwy i’r plant. Fformat: PDF.

getimg-5
Storïau Duw – Llyfr 1 gan John Settatree
Deuddeg o sesiynau dysgu parod i’w defnyddio am y Beibl, ar gyfer ieuenctid 11-16 oed, ynghyd â gêmau a dramâu, a nifer o syniadau ychwanegol am bethau i’w gwneud gyda’ch grŵp ieuenctid. Cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau’r Gair mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ceir yma drosolwg o’r Efengyl, a gwersi o fywydau Moses a Phedr. Fformat: PDF.

getimg-6
Storïau Duw – Llyfr 2 gan John Settatree
Pymtheg o sesiynau dysgu parod i’w defnyddio am y Beibl, ar gyfer ieuenctid 11-16 oed, ynghyd â gêmau a dramâu, a nifer o syniadau ychwanegol am bethau i’w gwneud gyda’ch grwp ieuenctid. Cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau’r Gair mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Dilyniant i Storïau Duw – Llyfr 1. Fformat: PDF.