Cyrsiau a Stondinau

Cofiwch bydd Cyngor Ysgolion Sul yn arddangos a gwerthu llyfrau yn Eisteddfod yr Urdd, y Sioe Fawr yn Llanelwedd a’r Eisteddfod Genedlaethol yn flynyddol, cofiwch alw mewn i’n gweld ni!

Yn ogystal cynhelir nosweithiau ledled Cymru i athrawon Ysgol Sul, arweinwyr eglwysig, gweinidogion a lleygwyr ar gyfer cyflwyno’r gwerslyfrau newydd a llyfrau newydd i blant, ac hefyd yr ystod o lyfrau addas i oedolion gynnal oedfaon.

Mynediad am ddim. Cyfle i alw i mewn unrhyw bryd rhwng 7 a 8.30 p.m.

Bydd yr adnoddau ar y noson yn cynnwys:

  • gwerslyfrau newydd i blant ac oedolion,
  • Beiblau lliw newydd i blant
  • dewis o dros 40 o lyfrau defosiwn
  • pecynnau crefft, llyfrau stori, jigso’s
  • cardiau Nadolig yr ysgol Sul
  • Llyfrau bargen £1 yn ddelfrydol fel anrhegion Nadolig
  • Cynigir gostyngiadau hael i Ysgolion Sul

Lleoliadau i gynnwys: Llangefni, Bangor, Dinbych, Rhuthun, Wrecsam, Bala, Caernarfon, Pwllheli, Porthmadog, Aberystwyth, Caerfyrddin, Aberteifi, Rhydaman, Caerdydd
Bydd dyddiadau a lleoliadau pendant ym ymddangos ar ein gwefan ac ar dudalennau y papurau enwadol yn ystod yr haf.

Rydym hefyd ar gael i ddod atoch i arddangos adnoddau neu i gynnig adnoddau ar gynllun dychwel neu werthu. Cysylltwch am fwy o fanylion.