Llyfrau Stori Beiblaidd

Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl
Abraham
Dorcas
Hanna
Ioan Fedyddiwr
Jona
Pedr
Paul
Ruth

Testun: Elisabeth James,
Pris 35c yr un, 24tt, cm
8 llyfr lliwgar yn adrodd hanes pobl yn y Beibl.

Llyfr y Pysgodyn Bach am Ti a Fi
Mae’n hwyl
Mae’n flin gen i
Bydd gyda mi
Mae’n caru
Mae’n gwybod
Diolch yn fawr
Helpa fi
Rwy’n hoffi

Testun: Aled Davies,
Pris 35c yr un, 24tt, cm
8 llyfr lliwgar yn sôn am rai o brofiadau bob dydd.

Cyfres Gair a Gweddi
Y Samariad Trugarog
Yn y Dechreuad
Iesu’n Marw
Breuddwyd Jacob
Moses yr Arweinydd
Porthi’r Pum Mil
Ruth a Naomi
Baban Arbennig

Testun: Aled Davies
Pris 60c yr un, 20tt, cm
8 llyfr yn cyflwyno stori gyda sylw, chwestiwn a
gweddi ar bob tudalen.

Cyfres Fy Straeon Beiblaidd Cyntaf
Duw wnaeth y Byd
Baban yn y Cawell
Dafydd y Bugail
Elias a’r Cigfran
Y Gwŷr Doeth
Y Ddafad Golledig
Twll yn y To
Tyrd i Lawr Sacheus

Testun: Delyth Wyn, Pris: 99c yr un, 16tt, cm
8 llyfr stori lliwgar i blant yn adrodd rhai o
storïau mwyaf cyfarwydd y Beibl.

Llyfr Stori a Symud
Tyrd i mewn i’r Arch gyda Noa
Cerdded o gwmpas y muriau gyda Josua
Rhannu bwyd i’r miloedd gyda Iesu
Dilyn y seren gyda’r Gwŷr Doeth

Testun: Delyth Wyn,
Pris: £1.95 yr un, 20tt, cc
4 llyfr lliwgar i blant gyda chyfarwyddiadau a
symudiadau i’w gwneud ar bob tudalen.

Cyfres Stori Llun yn Symud
Iesu a’r pysgotwyr
Geni Iesu
Iesu’n dweud stori
Iesu yn iachau

Testun: Delyth Wyn, Pris £1.75 yr un, 12tt, cm
Llyfrau bychan, lliwgar, gyda fflapiau i’w symud.

Llyfrau Fi Hefyd
Nadolig Heb Goeden
Hei, rwyn gweld
Ffwrdd â thi, frawd bach
Dim Angen Cwch
Helpu Duw yn Hapus
Da, Gwell, Gorau
Hau’r Had
Paid â Stopio Llenwi’r Potiau
Yn Ffau’r Llewod
Paid Siglo’r Cwch
Ar Y Brig
Y Wal Na Ddaeth i Lawr
Dydw i ddim Eisiau
I Mewn i’r Arch  Nhw
Rhywun i’w Garu
Un Bach Ydwyf
Stori Esther
Duw yn Unig Wyddai!
Gelyn Mawr, Duw Mwy!
Y Ffydd i Ennill!

Testun: Angharad Tomos,
Pris £1.25 yr un, 36tt, cm
20 stori o’r Beibl gyda thestun
syml a darluniau lliwgar ar
gyfer y plant lleiaf.

Llyfr Lluniau Syndod y Pysgodyn Bach
Y Picnic Anferth
Y Gwŷr Doeth yn dod o hyd i Iesu
Y Pasg Cyntaf
Diwrnod Hapus y Dyn bach
Dafydd y Bugail
Joseff a’i Freuddwydion
Arch Noa
Nadolig ym Methlehem

Testun: Elisabeth Roberts, Pris 50c yr un, 16tt, cm
Llyfrau diddorol, llawn lliw i’r plant, yn cynnwys
gweithgareddau a phosau.

Cyfres Llyfrau Rhyfeddod
Pam fod Dafydd yn ddewr?
Pam fod Gideon yn poeni?
Pam fod Sara’n chwerthin?
Pam fod Andreas wedi synnu?
Pam fod Jeremeia’n drist?
Pam fod Elias yn cuddio?
Pam fod Debora’n wyllt?
Pam fod ofn ar Daniel?
Pam fod Pharo mewn penbleth?
Pam fod cywilydd ar Mair?
Pam fod Nehemeia’n gweithio’n galed?
Pam fod y bugail yn hapus?

Testun: Mari Roberts
Pris: 75c yr un, 16tt, cm
Cyfres o 12 llyfr stori yn adrodd hanes rhai o gymeriadau’r Beibl.

Cyfres Storïau o’r Beibl – Enid Blyton
Y Bachgen Iesu
Y Baban yn yr Hesg
Merch Fach Jairus
Dafydd y Llencyn o Fugail

Testun: Linda Lockley, Pris £3.95 yr un, 28tt, cc
Llyfrau lliwgar deniadol am blant enwog yn y Beibl.

Cyfres Testament:
Rwth
Elias
Moses
Y Creu a’r Dilyw

Testun: Emily Huws, Pris £4.95 yr un, 30tt, cm
Pedwar fideo i gyd-fynd a’r llyfrau, pris £8.99 yr un.

Y Saer Addfwyn
Testun: Delyth Wyn, Pris £4.95, 28tt, cc
Llyfr lliwgar i’r plant lleiaf, yn cyflwyno hanes bywyd Iesu.

Cyn Gwneud y Sêr
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.95, 28tt, cc
Llyfr lliwgar i’r plant lleiaf, yn cyflwyno hanes y creu.

Rhyfeddol ond Gwir
Testun: Delyth Wyn, Pris: £5.95, 14tt, cc
Llyfr bwrdd llawn hwyl a gweithgarwch yn
cynnwys byrddau gwyn i’w glanhau a 4 pin
ffelt i liwio.

Hanes y Creu
Testun: Aled Davies, Pris: £6.95, 24tt, cc
Llyfr lliwgar a diddorol yn sôn am fyd rhyfeddol Duw,
gyda fflapiau i’w codi a throi.

Cawell o Bysgod
Testun: Jean Plemming, Pris £2.50, 16tt
Chwe llyfr lliwgar siâp pysgodyn mewn
bocs hwylus.

Y Daith Anhygoel
Testun: Cynthia Davies, Pris £3.50, 14tt, cc
Llyfr lliwgar gyda 70 o fflapiau i wneud darganfyddiadau am fywyd Iesu.

Arwyr y Beibl
Testun: Ann Bowen Morgan, Pris £4.99, 28tt, cc
Cyfrol liwgar yn arddull llyfrau ‘Wali’ yn rhoi cyfle i blant chwilio am gymeriadau arbennig mewn lluniau manwl.

Iesu yn Gwneud Gwahaniaeth
Testun: Delyth Wyn,
Pris £2.99, 16 tt, cc
Hanes bywyd Iesu gyda ffigwr model o Iesu ynghlwm wrth y
llyfr er mwyn i’r plentyn ei dywys o dudalen i dudalen.

Anturiaethau Moses
Testun: Delyth Wyn, Pris £2.99, 16 tt, cc
Hanes bywyd Moses gyda ffigwr model o Moses ynghlwm
wrth y llyfr er mwyn i’r plentyn ei dywys o dudalen i dudalen.

Yr Wythnos Brysur
Testun: Aled Davies, Pris £6.95, 16 tt, cc
Llyfr clawr caled sy’n cyflwyno hanes y creu yn
cynnwys fflapiau i’w troi a’u tynnu.

Noa a’r Anifeiliaid
Testun: Aled Davies, pris £.799, 16 tt, cc
Hanes Noa a’i arch yn cael ei adrodd yn fywiog a chyfoes,
mewn llyfr bwrdd mawr, gyda nifer o olwynion i’w troi er mwyn
dod o hyd i’r anifeiliaid.

Noa a’i Long Enfawr
Testun: Angharad Llwyd-Jones,
pris £7.99, 16 tt, cc
Llyfr Arch Noa unigryw sy’n galluogi plant i greu eu
golygfeydd eu hunai, gyda’r tudalennau magnetig
a chasgliad o bobl ac anifeiliaid magnetig.

Llyfr Stensil Anifeiliaid y Beibl
Testun: Angharad Llwyd-Jones, pris £5.99, 16 tt, cc
Chwe stori Feiblaidd yn sôn am anifeiliaid gyda
stensil siâp anifail ar bob tudalen.

Y Ddihangfa Anhygoel
Testun: Aled Davies, Pris: £7.99, 12tt, cc
Llyfr lliwgar ar ffurf llyfr bwrdd, gyda drysfa ar bob
tudalen a chownteri i’w tywys drwy’r ddrysfa.