Llyfrau Stori Cristnogol

Cyfres Bleddyn
Bleddyn a’r Cyfrifiadur
Bleddyn a’r Scriwdreifer

Testun: Linda Lockley, Pris £1.95, 32tt, cm
Dwy stori ddoniol, gyfoes wedi eu seilio ar ddamhegion Iesu.

Babi Newydd Twm
Testun: Gwenan Creunant, Pris: £4.95, 48tt, cc
Llyfr deniadol i’w ddarllen gyda phlant i’w helpu i
baratoi ar gyfer babi newydd yn y teulu.

Mari Jones a’i Beibl
Testun: Margaret Cynfi, Pris £4.95, 28tt, cc
Llyfr lliwgar safonol yn adrodd hanes enwog
Mari Jones, gyda darluniau newydd gwreiddiol.

Cyfres Un o Lyfrau Tedi Twt
Y Diwrnod Gwyntog
Y Bore Braf
Mynd am Dro

Testun: Elisabeth James, Pris 99c, 24tt, cm
Tri llyfr deniadol gyda chymeriad hoffus Tedi Twt
yn ei helpu i ddarganfod gwirioneddau pwysig
am y ffydd Gristnogol.

Cyfres Rhodri’r Arth
Yr Antur Fawr
Amser Chwarae
Diwrnod Blin
Drama’r Geni
Ar Goll

Testun: Aled Davies, Pris £1.99, 24 tt, cc
5 llyfr clawr caled lliwgar i blant yn dilyn
hynt a helynt arth direidus a’i berchennog,
yn cyflwyno gwersi pwysig am fywyd.

Cyfres Macsen
Macsen a’r Teledu
Macsen a’r Lladron Letys
Macsen ar Wyliau
Diwrnod Blin i Macsen

Testun: Ann Bowen Morgan, Pris £1.50, 24tt, cm
Pedwar llyfr lliwgar am lygoden fach ddireidus,
gyda gwers a gweddi i derfynu bob stori.

Cyfres Ein Byd
Byd Natur
Anifeiliaid
Bwyd
Fy Nghorff

Testun: Aled Davies, Pris £1.95, 16 tt, cc
4 llyfr bwrdd lliwgar gyda handlen i’w cario,
yn addas ar gyfer y plant lleiaf.

Cyfres Nawr rwyt ti’n
Nawr rwyt ti’n 1
Nawr rwyt ti’n 2
Nawr rwyt ti’n 3
Nawr rwyt ti’n 4

Testun: Delyth Wyn, Pris £2.99, 24 tt, cc
4 llyfr pen-blwydd yn addas i blant rhwng 1 a 4 oed.

Cyfres Ifan Tom
Ifan Tom yn mynd allan i hau
Ifan Tom yn colli ei gath
Ifan Tom yn adeiladu tŷ
Ifan Tom yn cael help

Testun: Delyth Wyn, Pris £2.50, 32tt, cc
Pedwar llyfr lliwgar yn dilyn hynt a helynt y cymeriad hoffus
Ifan Tom. Mae’r storïau cyfoes yn seiliedig ar rai o ddamhegion Iesu.

Cyfres Bobl Bach!
Cadi Deud Celwydd
Mam-gu grwgnach grwgnach
Huw Helpu Pawb
Mr Guto Gweithio’n Galed
Caradog Canmol ei Hun
Mrs Gweni Gweld Pob Dim

Testun; Huw John Hughes, Pris £1.99
Cyfres o lyfrau lliwgar am anturiaethau pobl arbennig
– pob un gyda moeswers arbennig.

A oes rhywun yn fy Ngharu?
Testun: Aled Davies, Pris £4.99, 28 tt,
Llyfr stori ddeniadol i blant yn adrodd person sy’n credu nad oes neb yn ei charu ond sy’n dod i sylweddoli bod pawb o’i chwmpas hi yn ei charu.

Chwedl y Tair Coeden
Testun: Maldwyn Thomas, Pris: £2.95, 20tt, cm
Llyfr lliwgar yn sôn am chwedl enwog y tair coeden arbennig.

Y Llygoden a’r Wy
Testun: Maldwyn Thomas, Pris: £2.95, 24tt, cm
Llyfr lliwgar yn cynnwys chwedl o Hwngari gyda gwers.

Y Lle Diogel
Testun: Delyth Wyn, Pris: £4.99, 28tt, cm
Llyfr stori gyda neges arbennig am gariad Iesu.

Pwy Wnaeth y Bore?
Testun: Nansi Pritchard, Pris £3.95, 26tt, cc
Llyfr lliwgar yn adrodd hanes aderyn bach ar daith
ac yn ein hatgoffa mai Duw a’n creodd.

Storïau a Chwedlau Mawr y Byd
Testun: Huw John Hughes, Pris £9.99, 96tt, cc
Casgliad cynhwysfawr o chwedlau mawr y byd,
wedi eu darlunio yn drawiadol iawn.

Storïau a Chwedlau Mawr y Byd 2
Testun: Huw John Hughes, Pris £5.99, 48tt, cc
Ail gasgliad cynhwysfawr o chwedlau mawr y byd,
wedi eu darlunio yn drawiadol iawn.

Rwyn Ti’n Arbennig
Testun: Angharad Tomos, Pris £6.99, 32tt, cc
Cyfrol o waith Max Lucado yn ein hatgoffa bod
pawb yn bwysig yng ngolwg Duw.

Fi Piau Ti
Testun: Angharad Tomos, Pris £6.99, 32tt, cc
Cyfrol o waith Max Lucado yn ein hatgoffa
nad eiddo ond cyfeillgarwch sy’n cyfrif.

Storïau o’r Beibl – Peintio Hud
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris £5.99, 10tt, cc
Llyfr bwrdd Beiblaidd sy’n cynnwys rhai o brif storïau’r Beibl, ynghyd â phum llun mewn waled pwrpasol a beiro ddŵr i liwio’r lluniau.

Stori Fawr Duw
Testun: Helen Davies, Pris £1.99, 36tt, cm.
Comic lliwgar i blant yn adrodd hanes stori Duw o’r Creu i’r Datguddiad.

Taflenni Beiblaidd Stori Duw – Llyfr 1
Taflenni Beiblaidd Stori Duw – Llyfr 2

Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 16tt, cm.
Llyfrau gweithgaredd ar gyfer plant bach yn cynnwys 6 stori feiblaidd a ellir golchi’n lân bob tro.

Llyfr Gweithgaredd Stori Duw i Blant Bach
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris £3.99, 32tt, cm.
Llyfr gweithgaredd lliwgar yn cynnwys posau difyr a lluniau i’w lliwio, oll wedi’u seilio ar straeon poblogaidd o’r Beibl, ar gyfer plant bach.

Beibl Gweithgaredd yr Eglwys Fore
Testun: Helen Davies, Pris £3.99, 32tt, cm.
Storïau beiblaidd, chwileiriau, posau, gweddïau a gweithgareddau sy’n dod ag anturiaethau’r Eglwys Fore yn fyw.