Llyfrau’r Nadolig

Y Nadolig Cyntaf Un – llyfr sticeri
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £2.99, 24tt. cm
Llyfr lliwgar yn adrodd hanes y Nadolig i’r plant
lleiaf, gyda sticeri i’w gosod ar bob tudalen.

Pwy fy ym Methlehem ?
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £6.95, 12tt. cc
Stori’r Nadolig rhyngweithiol, gyda lluniau lliwgar i’w
paru gyda phob stori. Cyfle i greu cymeriadau eich hun!

Llyfr Gwneud Cardiau Nadolig
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £2.99, 24tt. cm
Llyfr lliwgar yn adrodd hanes y Nadolig i’r plant lleiaf,
gyda chyfle i greu cardiau Nadolig a golygfa’r geni.

Blociau Stori’r Nadolig
Pris: £8.99, Bocs yn cynnwys 10 o flociau
10 bloc Nadoligaidd gyda delweddau
trawiadol a geirfa sylml ar gyfer y
plant lleiaf.

Llyfr Mawr y Nadolig i’r Plant Lleiaf
Testun: Brenda Wyn Jones,
Pris £9.95, 64tt, cc
Deg stori hyfryd i’w mwynhau dros y
Nadolig o’r Beibl a rhai chwedlau Nadoligaidd.

Llyfr Stensil Stori’r Nadolig
Testun: Angharad Llwyd-Jones,
Pris: £5.99, 12tt. cc
Llyfr bwrdd lliwgar yn adrodd stori’r Nadolig,
gyda stensil ar bob tudalen.

Y Nadolig Gwyrdd Gwych
Testun: Angharad Llwyd-Jones,
Pris: £3.99, 32tt. cc
Llyfr crefftau Nadoligaidd, yn cynnwys 16
gweithgaredd gwahanol, gyda’i bwyslais ar
ailgylchu a bod yn wyrdd.

Llyfr Bach Stori’r Nadolig
Testun: Angharad Llwyd-Jones,
Pris: £2.99, 12tt. cc
Llyfr bwrdd syml yn adrodd stori’r Nadolig.

Pwy sy’n cuddio?
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £3.99, 12tt. cc
Llyfr bwrdd syml yn adrodd stori’r Nadolig
gyda fflapiau.

Stori’r Nadolig – Peintio Hud
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £5.99, 10tt. cc
Llyfr bwrdd Beiblaidd sy’n cynnwys hanes
stori’r Nadolig, ynghyd â 5 llun mewn walet
pwrpasol a beiro ddŵr i liwio’r lluniau.

Llyfr Mawr Straeon y Nadolig
Testun: Angharad Tomos, Pris: £12.99, 128tt. cc
30 o storïau a chwedlau yn ymwneud â’r Nadolig,
wedi eu hysgrifennu ar gyfer eu darllen i blant.

Hwyl Jig-so Stori’r Nadolig
Testun: Delyth Wyn, Pris: £8.99
6 Jig-so nadoligaidd mewn bocs ar gyfer
plant 5 i 8 oed.

Pos Llawr Enfawr y Nadolig
Pris £8.99, jig-so llawr i blant,
Jig-so lliwgar i blant ifanc yn darlunio hanes geni Iesu.

Taflenni Beiblaidd Stori’r Nadolig
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £3.99, 16tt. cm
Llyfr lliwgar o daflenni Beiblaidd i blant ifanc
gyda phob tudalen yn golchi’n lân.

Un Noson Serennog
Testun: Einir Jones, Pris £4.99, 32tt, cc
Llyfr stori liwgar yn adrodd hanes y Nadolig cyntaf ar gyfer y plant lleiaf.

Llygoden y Nadolig
Testun: Delyth Wyn, Pris £4.99,32tt, cc
Stori am lygoden yn cael ei hun ynghanol stori’r geni ym Methlehem.

Sant Niclas
Testun: Delyth Wyn, Pris £4.99, 32tt, cc
Llyfr stori’r chwedlonol yn adrodd hanes
Sant Niclas, y Siôn Corn cyntaf.

Seren Ryfeddol
Testun: Einir Jones, Pris £4.99, 32tt, cc
Llyfr llawn lliwiau hardd yn dathlu digwyddiadau
hanes geni Iesu Grist.

Fy Nadolig Cyntaf: Llyfr Magnetig
Testun: Delyth Wyn, Pris £7.99, 12tt, cc
Llyfr stori’r Nadolig ar gyfer y plant lleiaf gyda
15 o gymeriadau magnetic i’w gosod ar
y dudalen.

Fflach o Olau
Testun: Nan Wyn Powell Davies, Pris £3.95, 16tt, cm
Llyfr stori’r Nadolig ar gyfer cyfnod yr Adfent gyda stori ar gyfer pob dydd, ynghyd â phoster mawr lliwgar a 25 o sticeri.

Baban mewn Preseb
Testun: Delyth Wyn, Pris £2.95, 16 tt, cm
Cyflwyniad bywiog o hanes geni Iesu gyda
sticeri i’w gosod ar bob tudalen.

Y Nadolig Cyntaf
Testun: Delyth Wyn, Pris £5.95, 24 tt, cc
Cyflwyniad clasurol a safonol o hanes
geni Iesu.

Geni Iesu a’r Nadolig
Testun: Maldwyn Thomas, Pris £5.95, 18tt, cc
Llyfr gyda lluniau symudol a fflapiau

Dilyn y Seren
Testun: Delyth Wyn, Pris £9.99
5 llyfr siâp seren gyda rhuban, mewn bocs
siâp seren. Gellir rhoi’r llyfrau bwrdd hyn ar
y goeden Nadolig.

Croeso i’r Baban Iesu
Testun: Aled Davies, Pris £4.99, 24 tt, cm
Hanes geni Iesu yn cael ei adrodd mewn ffurf penillion
gyda llawer o ail adrodd ar gyfer y plant lleiaf.

Taith i Fethlehem
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 12 tt cc
Hanes geni Iesu yn cael ei adrodd ar gyfer y plant lleiaf,
gyda fflapiau i’w codi.

Tair Taith y Nadolig
Testun: Mari Roberts, Pris £4.95, 28tt, cc
Tair stori Nadoligaidd yn ail-adrodd taith Mair a Joseff,
y bugeiliaid a’r doethion.

Stori’r Nadolig
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris £3.99, 28tt, cc
Llyfr lliwgar safonol yn adrodd hanes stori’r
Nadolig. Darluniau trawiadol a stori gyflawn iawn.

Y Seren Newydd
Testun: Emily Hughes, Pris: £2.00, 28tt, cc
Llyfr Nadolig yn son am y seren newydd. Ceir dwy stori yn
cyd-redeg drwy’r llyfr, drwy godi’r fflapiau.

Noson o Aeaf
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris: £2.00, 45tt, cc
Llyfr lliwgar clawr caled yn adrodd stori’r Beibl i gyd.
Cyfrol safonol gyda lluniai trawiadol iawn a stori gofiadwy.

Noson Dawns y Sêr
Testun: Emily Huws, Pris £4.50, 30tt, cc
Llyfr mawr lliwgar yn adrodd hanes y sêr yn
rhyfeddu at stori’r geni.

Y Bugail Blin
Testun: Angharad Tomos, Pris £4.50, 28tt, cc
Hanes y Nadolig cyntaf yn cael ei ail-adrodd gan Joram – y bugail blin.

Draw Draw yn y Preseb
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris £2.50, 20tt, cm
Llyfr o weithgareddau Nadoligaidd yn cynnwys nifer
o fodelau i’w torri allan.

Ein Calendr Nadolig bach ni
Testun: Sian Lewis, Pris £3.95, 16tt, cm
Llyfr stori’r Nadolig sy’n troi i fod yn llusern ac
addurn Nadolig.

Llyfr y Calendr Adfent
Testun: Elfed Hughes, Pris: £5.00, 30tt, cm
Calendr Adfent anferth gyda llyfr o
weithgareddau, straeon a charolau i gyd-fynd
â’r pecyn.

Ifan Tom yn Adrodd Stori’r Nadolig
Testun: Aled Davies, Pris: £3.99, 24tt, cc
Llyfr lliwgar gydag agwedd newydd ar stori’r
Nadolig yn cael ei gyflwyno gan Ifan Tom.

Cnoc! Cnoc! Pwy sy na?’
Testun: Delyth Wyn, Pris £4.99, 16tt, cc
Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn adrodd
hanes y Nadolig gyda nifer o fflapiau i’w codi.

Tawel Nos
Golygydd: Aled Davies,
Pris: £7.95, 328tt, cm.
Carolau Nadolig gyda chasgliad o frodweithiau.