Llyfrau’r Pasg

Stori’r Pasg i blant bach
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 12tt, cc
Llyfr bwrdd bach lliwgar yn adrodd stori’r Pasg.

Stori’r Pasg
Testun: Maldwyn Thomas, Pris £3.95, 28tt, cm
Stori yn adrodd hanes wythnos olaf Iesu Grist ar y ddaear.

Stori’r Pasg – gyda fflapiau
Testun: Delyth Wyn, Pris £4.99, 12tt, cc
Llyfr bwrdd mawr lliwgar gyda fflapiau i’w codi ar bob tudalen.

Rhywun Arbennig Iawn
Testun: Delyth Wyn, Pris £2.99, 24 tt, cm
Hanes y Pasg yn cael ei adrodd, gyda lluniau clir a thrawiadol.

Angylion y Pasg
Testun: Emily Huws, Pris £4.99, 32tt, cc
Llyfr lliwgar safonol yn adrodd hanes y Pasg. Ceir y stori yn llawn a chlir.

Taith i Jerwsalem
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 12 tt, cc
Hanes marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn cael ei
adrodd ar gyfer y plant lleiaf, gyda fflapiau i’w codi.

Stori’r Pasg
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.95, 24 tt, cc
Hanes marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn
cael ei ail adrodd ar gyfer plant 7-11 oed.