Llyfrau Ffeithiol

Llawlyfr y Beibl i Blant
Testun: Margaret Cynfi, Pris: £10.00, 124tt, cc.
Llyfr lliwgar, gyda mynydd o wybodaeth, ffeithiau,
mapiau a darluniau i arwain plant drwy’r Beibl.

Antur Trwy’r Beibl
Testun: Iola Alban a H Gareth Alban,
Pris £12.50, 260tt, cc
Llawlyfr unigryw ar gyfer ieuenctid yn cynnig
canllawiau ar holl lyfrau’r Beibl. Cyfoes a diddorol.

Darganfod y Beibl
Testun: Mary Williams, Pris £5.95, 66tt, cc
Llyfr gweithgarwch, gwybodaeth a stori yn
esbonio cynnwys y Beibl.

Llyfr Mawr o Ffeithiau’r Beibl
Testun: Maldwyn Thomas a Brenda Wyn Jones, Pris £5.95, 64tt, cc
Mynydd o wybodaeth sy’n dod â’r Beibl yn fyw.

Gweddi’r Arglwydd i Blant
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.95, 28tt, cc
Llyfr lliwgar i’r plant lleiaf, yn cyflwyno Gweddi’r Arglwydd yn syml a chlir.

Deg Gorchymyn i Blant
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.95, 28tt, cc
Llyfr lliwgar i’r plant lleiaf, yn cyflwyno’r Deg Gorchymyn yn syml a chlir.

Golwg Cyntaf ar Dduw
Testun: Elisabeth James,
Pris £3.95, 28tt, cc
Cyflwyniad i Gristnogaeth i blant drwy edrych ar
ryfeddodau’r byd o’u cwmpas.

Cyfres Dysgu am
Dysgu am Dduw
Dysgu am y Beibl
Dysgu am Iesu
Dysgu am yr Eglwys

Testun: Delyth Wyn, Pris £4.95, 28tt, cc
4 llyfr i blant ifanc yn cyflwyno gwybodaeth ffeithiol
am Dduw, Iesu, y Beibl a’r eglwys.

Taith Trwy’r Beibl
Testun: Dafydd Ifans, Pris: £6.99, 48tt, cc.
Llyfr sy’n ein harwain trwy’r Beibl ar ffurf taith yn dilyn
hanes cenedl Israel o’r creu hyd at yr Eglwys Fore.
[issuu width=420 height=254 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120418145740-587fccda5e7a45c89b3bb76d1179f99a name=taithtrwyrbeibl username=ysgolsul tag=bible unit=px v=2]

Beth yw’r Beibl
Testun: Jean Pleming,
Pris: £6.99, 64tt, cc.
Llyfr ffeithiol cynhwysfawr sy’n olrhain hanes y Beibl.

Llyfr Mawr o Ffeithiau am Iesu
Testun: Lona Evans,
Pris: £9.99, 128tt, cc.
Llyfr cynhwysfawr yn cynnig bob math o
ffeithiau a hanes am fywyd Iesu.