Llyfrau Gweddi a Defosiynol i Blant

Cyn Mynd i Gysgu
Testun: Delyth Wyn, Pris: £3.95, 26tt, cc
Cyfrol o weddïau a myfyrdodau amser gwely ar gyfer plant bach.

Munudau gyda Duw
Testun: Linda Lockley, Pris £4.99, 372tt, cc
Llawlyfr hwylus yn cynnwys darlleniad, gweddi a
defosiwn i blant ar gyfer bob dydd o’r flwyddyn.

Rwyt ti’n arbennig iawn
Testun: Delyth Wyn, Pris £4.95, 24tt, cc
Llyfr i blant ifanc, gyda drych ar y dudalen gefn, yn
pwysleisio gwerth pob person a’r ffaith bod Duw yn
ein caru ni fel unigolion.

Fy Llyfr Adnodau ac Addewidion
Testun: Helen Oswy Roberts, Pris £2.95, 100tt, cc
Casgliad o 52 o adnodau i blant ddysgu yn
wythnosol, gyda stori ac addewid gyda bob un.

Iesu Grist a Fi
Testun: Margaret Cynfi, Pris £5.99, 64tt, cc
Cyfrol ddefosiynol i blant yn cynnwys myfyrdodau
ar bynciau cyfoes.

Gweddïau ar gyfer pob dydd i blant bach
Casglwyd gan Delyth Wyn ac Aled Davies
Pris £7.99, 128 tt, cc. Cyfrol i fynd gyda’r Beibl Bach i
Blant sy’n cynnwys gweddïau syml i’r plant lleiaf
Helo Dduw
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.25, 32tt, cm
Casgliad o weddïau ar gyfer plant bach.

Cyfres Adnodau’r Beibl
Salm y Bugail
Y Gwynfydau
Cariad
Gweddi’r Arglwydd

Testun: Aled Davies, Pris £2.50, 16 tt, cc
4 llyfr siâp arth, sy’n cynnig esboniad ar rai o
ddarnau pwysicaf y Beibl i blant ifanc.

Cynllun Dysgu Adnod Portha fy ŵyn
Dilyn a Dysgu
Byw gyda Iesu
Gwrando a Siarad gyda Duw
Addewidion Duw
Duw cariad Yw
Byw gyda Duw
Portha fy ŵyn

Testun: Delyth Wyn, Pris £1.99 yr un neu becyn cyflawn £10.00, 24 tt
Cyfres o 7 llyfr lliwgar, marciau llyfr, posteri a sticeri yn cynnwys cynllun dysgu adnod i blant.

365 o Weddïau i Blant
Testun: Aled Davies a Delyth Wyn,
Pris £7.95, 158tt, cc
Llyfr yn llawn o weddïau pwrpasol,
defnyddiol a syml i blant.