Adnoddau Digidol

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul banel sy’n cyfarfod yn rheolaidd i drefnu cyhoeddi adnoddau digidol ar DVD, ar y we a gan ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol. Geraint Tudur yw Cadeirydd y panel ac mae Aled Ifan yn gweithredu fel ysgrifennydd i’r panel. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Aled Ifan: aledifan@s730181541.websitehome.co.uk