Adnoddau Cyffredinol Gwaith Plant

Her Fawr y Beibl
Testun: Mererid Jones. Pris: £9.99, 128tt, cm
Llyfr gweithgarwch i blant yn cynnys 100 o
brif storïau’r Beibl.

Cyfres Chwilota’r Gair
Chwilota’r Gair 1 – Hen Destament
Chwilota’r Gair 2 – Testament Newydd

Pris £1.00 yr un, 16tt, cm
Llyfrau o bosau chwilio’r geiriau i blant.

Cyfres Dotiau
Gwaith Pobl y Beibl
Ffrindiau Iesu

Pris: £1.25 yr un, 16tt, cm
Llyfrau cysylltu’r dotiau gydag adnod.

Cyfres Llyfrau Sticeri
Storïau am Iesu
Storïau am Bobl Dduw
Plant y Beibl
Damhegion Iesu

Testun: Elisabeth James, Pris £1.95 yr un, 20tt, cm
Llyfrau gweithgarwch i blant gyda thudalennau o
sticeri yn cyd-fynd â’r storïau.

Tair Dameg
Testun: Delyth Wyn, Pris £2.95, 16tt, cm
Cyflwyniad bywiog o rai o ddamhegion Iesu
gyda sticeri i’w gosod ar bob tudalen.

Ffrindiau Duw
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 32tt, cm
Llyfr gweithgareddau gyda phosau a storïau
i blant ifanc.

Cyffro’r Nadolig Cyntaf
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 32tt, cm
Llyfr gweithgareddau gyda phosau a storïau i blant ifanc.

Cyfres Gwybod eich Beibl
1. Hen Destament
2. Testament Newydd

Testun: Brenda Wyn Jones, Pris £2.95 yr un, 16tt, cm
Dau lyfr cwis Beiblaidd lliwgar gyda thudalennau
sychu’n lan ar ôl gwneud y posau..

Cyfres Syndod Llyfrau Lliwio Beiblaidd
Help Llaw gan Iesu
Storïau Iesu
Moses a’r Daith Fawr
Dafydd y Bugail Frenin

Testun: Myfanwy Bennett-Jones, Pris: £1.25, 16tt, cm
Llyfrau lliwio/stori gyda lluniau cuddiedig i’w datgelu trwy rwbio darn o arian dros y blychau gwyn ar y dudalen.

Gweld y Gwall 1
Gweld y Gwall 2

Testun: Mary Williams, Pris: 99c yr un, 16tt, cm
Llyfrau yn llawn o bosau a gweithgareddau Beiblaidd i blant.

Masgiau’r Beibl – storÏau a dramau
Testun: Marian Lloyd Jones, Pris £3.95, 24 tt, cm
Ceir 2 ddrama Feiblaidd yn y gyfrol, gyda masgiau
cerdyn i’w torri allan, ynghyd â sgriptiau llawn ar gyfer
cyflwyno’r storïau am Daniel a Moses.

Drama’r Nadolig gyda Masgiau’r Beibl
Testun: Delyth Wyn, Pris £3.95, 24 tt, cm
Ceir drama’r Nadolig yn y gyfrol, gyda masgiau cerdyn i’w torri allan, ynghyd â sgript lawn ar gyfer cyflwyno’r hanes.

Cyfres y Gair Lliwio’r Gair
Cymeriadau’r Beibl
Damhegion a Gwyrthiau Iesu
Gŵyl y Nadolig
Gŵyl y Pasg
Deg Dameg
Bywyd Iesu
Tystion Iesu
Cymeriadau’r Hen Destament
Iesu’r Ffrind

Pris £1.25 yr un, 20tt, cm
Llyfrau lliwio syml gyda stori, adnod a llun.

Nadolig Heb Goeden
I Mewn i’r Arch  Nhw
Testun: Angharad Tomos, Pris £1.50 yr un, 16tt, cm
Llyfrau lliwio i gyd-fynd â’r gyfres boblogaidd ‘Fi Hefyd’.

Posau’r Gair 1
Posau’r Gair 2
Posau’r Gair 3
Posau’r Gair 4

Pris £1.25 yr un, 16tt, cm. Llyfrau posau syml gyda stori a llun i’w liwio.

Posau Beiblaidd Chwilio a Chael
Hoff Storïau’r Beibl 1
Hoff Storïau’r Beibl 2

Testun: Mary Williams, Pris: 99c yr un, 16tt, cm
Llyfrau lliwio Beiblaidd syml i blant.

Lliwio’r Beibl, cyfrol 1: Genesis-2 Cronicl
Lliwio’r Beibl, cyfrol 2: Esra-Daniel
Lliwio’r Beibl, cyfrol 3: Hosea-Malachi
Lliwio’r Beibl, cyfrol 4: Mathew-Actau
Lliwio’r Beibl, cyfrol 5: Rhufeiniaid-2 Thesaloniaid
Lliwio’r Beibl, cyfrol 6: 1 Timotheus-Datguddiad

Pris £1.50, 16 tt, cm. 6 llyfr lliwio yn mynd drwy holl lyfrau’r Beibl.

Storïau Duw 1
Storïau Duw 2

Testun: John Settatree, Pris: £8.99 yr un, 72tt. cm
12 o sesiynau dysgu parod i’w defnyddio
gydag ieuenctid 11-16 oed.

Emaus i’r Ifanc
Pris: £19.99, 108tt, cm.
14 o sesiynau dysgu parod i’w defnyddio
gydag ieuenctid 11-16 oed.

Y Beibl Mewn 25 Cam
Testun: Angharad Llwyd-Jones. Pris: £5.99, 60tt, cm.
25 astudiaeth Feiblaidd ar gyfer ieuenctid yn
cyflwyno storïau’r Beibl.

Cyntaf i Ateb
Testun: Aled Davies, Pris: £9.99, 360tt. cm
Llyfr yn cynnwys dros 300 cwis i blant cynradd
ac uwchradd.

Agor y Llyfr
Testun: Cynthia Davies, Pris: £5.99, 80tt. cm
Llawlyfr cynllun Agor y Llyfr, i gyd-fynd â
Beibl Newydd y Storïwr, sy’n gymorth i adrodd
hanesion o’r Beibl yn yr ysgol gynradd.

Taflenni Gwaith Beiblaidd 1
Taflenni Gwaith Beiblaidd 2

Testun: Delyth Wyn, Pris: £5.95, 48tt, cm
Dau gasgliad o daflenni A4 i’w ffotocopïo
gyda lluniau a phosau Beiblaidd.

Taflenni Lliwio Beiblaidd i Blant
Taflenni Lliwio Beiblaidd i Blant Bach

Dau lyfr o 52 o daflenni Beiblaidd i blant sy’n cyd-fynd a storïau DVD Stori Duw gan Mici Plwm. Ceir hawl i ffotocopïo’r taflenni ar gyfer
pwrpas y dosbarth.
Pris £9.99, 60 tt, cm

Taflenni Stori Beiblaidd i Blant: Cyfrol 1 a 2
52 taflen i’w ffotocopio i blant yn adrodd
storïau o’r Hen Destament a’r Newydd.
Testun: Gareth Alban, Pris £9.99, 60 tt, cm

Modelau Beiblaidd
Testun: Delyth Wyn, Pris: £4.95, 34tt, cm
Casgliad o Fodelau Beiblaidd ar gyfer plant
cynradd, gyda hawl i ffotocopio.

365 o Daflenni Lliwio Beiblaidd
Testun: Delyth Wyn, Pris: £9.99, 360tt. cm. Y llyfr lliwio mwyaf erioed! 365 o luniau i’w lliwio – pob un yn seiliedig ar stori o’r Beibl.

Cyfres Hwyl Gŵyl
Hwyl Gŵyl y Cynhaeaf
Hwyl Gŵyl y Nadolig
Hwyl Gŵyl y Pasg

Testun: Tudur Jones, Pris: £1.95 yr un, 24tt, cm. Tri llyfr gyda syniadau ar gyfer dathlu’r tair gŵyl Gristnogol bwysig yma.

Hwyl Hwyr
Testun: Delyth Wyn, Pris: £3.95, 80tt, cm
Llyfr gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau
Cristnogol i blant cynradd – addas ar gyfer
clybiau plant neu fel gwersi ysgol Sul.

Nadolig dweud a gwneud
Testun: Delyth Wyn, Pris: £3.95, 24tt, cm
Cyfrol yn llawn syniadau, templedi, modelau ayyb i ddathlu’r Nadolig.

Plismyn Palestina
Testun: Alwyn Ward, Pris £6.50, 76tt, cm
Llyfr gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau. Cristnogol i blant cynradd – addas ar gyfer clybiau plant neu fel gwersi ysgol Sul.

Mawredd Mawr Moses
Testun: Catrin Roberts, Pris £9.99, 96tt, cm
Llyfr gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau Cristnogol i blant cynradd – addas ar gyfer clybiau plant neu fel gwersi ysgol Sul.

Wyt ti’n gwybod
Testun: Gwydion Evans, Pris £4.99, 24tt, cm
Llyfr gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau Cristnogol i blant cynradd – addas ar gyfer clybiau plant neu fel gwersi ysgol Sul.

Ar Dîm Duw
Testun: Gwydion Evans, Pris £4.99, 24tt, cm
Llyfr gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau Cristnogol i blant cynradd yn seiliedig ar fyd chwaraeon- addas ar gyfer clybiau plant neu fel gwersi ysgol Sul.

Cyfres Clybiau Plant gan Gwyn Rhydderch
Llyfrau gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau Cristnogol i blant cynradd yn cynnwys rhaglen waith ar gyfer tymor o glwb plant gyda thaflenni gwaith i’w llungopio.

Iesu’r Ffrind Pris
£9.99, 112tt, cm
Cyfres o wersi yn seiliedig ar Efengyl Luc.

Y Trysor Pris
£9.99, 120tt, cm
Cyfres o wersi yn seiliedig ar gyflwniad i’r Beibl.

Cyfarfod Iesu Pris
£13.99, 112tt, cm
Cyfres o wersi yn seiliedig ar gymeriadau ddaru
Iesu eu cyfarfod.

Pwy yw Iesu?
Pris £12.99, 132tt, cm
Cyfres o wersi yn cyflwyno pwy yw Iesu.

Werth y Byd
Testun: Nia W Williams, Pris £8.99, 70tt, cm
8 sesiwn i blant 5-8 oed yn cyflwyno trysor mawr y Beibl.

Cyflwyno Iesu
Testun: Katie Pritchard, Pris £4.99, 40tt, cm
Llyfr gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau Cristnogol i blant
cynradd yn seiliedig ar efengyl Luc- addas ar gyfer clybiau
plant neu fel gwersi ysgol Sul.

Gemau Gwirion
Testun: Gwydion Evans Pris £4.99, 24tt, cm
Llyfr gyda 50 o syniadau ar gyfer gemau, yn seiliedig ar storïau Beiblaidd.

Gemau o’r Gair
Testun: Angharad Roberts, Pris: £2.99, 30tt, cm
Casgliad o gemau i’w chwarae gyda plant – pob un ohonynt gyda neges arbennig.

Ar Daith
Testun: Mererid Mair ac Elen Medi, Pris £6.95, 96tt, cm
Cyfrol o sesiynau Beiblaidd ar gyfer clwb ieuenctid, yn cynnwys
gemau a thrafodaeth ar bynciau cyfoes.

Dysgu Gyda’r Efengylau 1
Testun: Margaret Cynfi, Pris £17.95, 180tt, cm
Deunydd addoli a dysgu ar gyfer yr eglwys yn dilyn y llithiadur (RCL)

Dysgu Gyda’r Efengylau 1 – Taflenni i’r Cartref
Pris £25.00, 180tt, ffeil
Ffeil gynhwysfawr sy’n cynnwys deunydd dysgu’r Beibl yn
seiliedig ar y llithiadur, gyda thaflen waith ar gyfer
bob Sul am gylch o dair blynedd.

Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 1
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 2
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 3
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 4

Testun: Delyth Wyn, Pris £3.99, 36 tt, cm
Cyfrolau lliwgar sy’n cynnwys 12 stori o’r Beibl gyda
gweithgarwch crefft ar gyfer bob stori.

Cyfres Llyfrau Ffris
Bwydo’r Byd
Cynhaeaf
Yr Eglwys Fore
Gweinidogaeth Iesu
Nadolig
Sul y Palmwydd a’r Pasg
Pobl y Byd
Storïau Iesu

Testun: Myfanwy Bennett-Jones, Pris £2.95 yr un, 20tt, cm
Llyfrau defnyddiol gyda thoreth o ddeunydd
i’w ffotocopïo i greu ffrisiau.

Syniadau arbrofi â Dŵr
Syniadau ar gyfer diwrnod gwyntog

Testun: Mary Williams, Pris £2.95, 16tt, cm
Llyfrau yn cynnwys syniadau crefft yn seiliedig ar wynt a dŵr.

Dilyn Iesu
Testun: Jim Clarke, Pris £3.99, 64 tt, cm
Cyfrol ar gyfer ieuenctid yn cyflwyno prif
egwyddorion y ffydd Gristnogol.