Llyfrau Stori i Blant Bach

Cyfres Siarad â Duw
Diolch
Mae’n ddrwg gen i
Os gweli di’n dda

Testun: Mary Williams,
Pris £1.25 yr un, 24tt; cc
3 llyfr bwrdd lliwgar gyda gweddïau ar
gyfer y plant lleiaf.

Cyfres Plant y Beibl
Y bachgen a roddodd ei fwyd i Iesu
Samuel yn helpu Eli
Miriam y chwaer fawr
Y ferch fach a iachawyd gan Iesu

Testun: Mary Williams,
Pris £1.25 yr un, 24tt,cc
4 llyfr bwrdd bach i’r plant lleiaf, yn adrodd
hanes plant yn y Beibl.

Cyfres Triawd Nadolig
Y Doethion
Y Bugeiliaid
Gŵr y Llety
Testun: Aled Davies
Pris £1.25 yr un, 24tt; cc
3 llyfr bwrdd mewn lliw llawn yn adrodd
hanes y Nadolig
Cyfres Pentref Glan y Llyn
Y Tŷ Cwrdd
Y Tŷ Llawn
Tŷ’r ferch oedd wedi marw
Tŷ Pedr
Tŷ’r dyn cyfoethog
Cwch Pedr

Testun: Elisabeth James,
Pris £1.25 yr un, 10tt, cc
Chwe llyfr bwrdd lliwgar, siâp tai yn y Beibl, gyda stori am y tŷ hwnnw.

Cyfres Tai y Beibl
Tŷ Mair
Gwesty Bethlehem
Palas Herod
Stabl ar Fenthyg
Caeau’r Bugeiliaid
Palas y Doethion

Testun: Delyth Wyn
Pris: 49c yr un, 10tt, cc
6 llyfr bwrdd bach yn adrodd hanes y Nadolig.

Cyfres Llyfrau Jig-sô
Y Bugail Da
Y Samariad Trugarog

Testun: Elisabeth James,
Pris £1.95 yr un, 10tt, cc

Hwre am y Byd
Fy Nghyfaill Cu

Testun: Delyth Wyn,
Pris £1.95 yr un, 10tt, cc
Pedwar llyfr bwrdd lliwgar yn cynnwys pedwar jig-so syml ym mhob un.

Llyfrau Llun yn Symud
Ble Mae Moses?
Ble Mae Iesu?

Testun: Aled Davies,
Pris £2.99 yr un, 12tt, cc
Dau lyfr bwrdd lliwgar gyda lluniau sy’n
symud trwy agor y fflapiau.

Cyfres Amser Gweddi
Amser Gwely
Amser Bwyd
Amser Dathlu
Amser Dysgu

Testun: Delyth Wyn,
Pris: £1.99 yr un, 14tt, cc.
Pedwar llyfr gyda gweddïau syml i blant a
chloc i’w symud ar y clawr.

Cyfres Llyfrau Igam-ogam
Ganwyd mewn Stabl
Arch Noa
Taith y Mab Afradlon
Taith Mair a Joseff i Fethlehem
Taith y Pysgotwyr

Testun: Delyth Wyn,
Pris £2.50 yr un, 10tt, cc
Pum llyfr bwrdd lliwgar sy’n agor allan ar gyfer y plant lleiaf.

Cyfres Llyfrau Carolau y Goeden Nadolig
Tawel yw’r Nos
O Deuwch Ffyddloniaid
I Orwedd Mewn Preseb
O Dawel Ddinas Bethlehem

Testun: Aled Davies, Pris 95c yr un, 8tt, cc
Llyfrau bwrdd bychan gyda charol Nadolig ym mhob un.