Dathlu gwaith beibl.net

Ar ugain mlynedd o weithgarwch mae gwaith yr elusen Gobaith i Gymru yn dirwyn i ben diwedd Hydref 2019. Mae ein dyled yn fawr i’r elusen ac yn benodol i’w swyddogion Arfon Jones a Gwenda Jenkins. Treuliodd Arfon Jones dros 15 mlynedd yn paratoi testun llawn beibl.net ac mae Gwenda wedi trefnu ac ysgrifennu miloedd o fyfyrdodau a deunyddiau ar y wefan sy’n dod a gwirionedd y Beibl yn fyw. Ar Fawrth y 1af 2020 bydd gwefan beibl.net yn 18 oed. Mae hyn felly yn reswm i ddiolch a dathlu a chyfle hefyd i gyflwyno Tysteb am waith Arfon a Gwenda. Fe’ch gwahoddir yn gynnes iawn i ymuno a ni yng Nghaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn 29 Chwefror i nodi’r achlysur.

Erbyn hyn hefyd braf yw nodi fod fersiwn maint cyffredin o beibl.net bellach ar ei bedwerydd argraffiad!

Cliciwch yma i ddarllen llythyr gweddi olaf Gobaith i Gymru (Hydref 2019)

Os ydych fel unigolion neu eglwysi am gyfrannu at dysteb Arfon a Gwenda cliciwch yma.