Cwestiwn

Pwy wyf i? Beth yw bywyd? Pam bod cymaint o ddioddefaint yn y byd? Os yw Duw’n bodoli, sut un yw ef?

Mae Cwestiwn yn galluogi pobl i archwilio cwestiynau am Dduw sy’n cael ei gofyn yn aml yn gynnar ar daith ffydd. Mae pob cyflwyniad ar y DVD wedi ei gynllunio i ennyn ymdeimlad o gwestiynu a dyheu, gan ddarparu cyfeiriad i’r amser sgwrsio sy’n dilyn.

Yn dilyn pob un o’r chwe chyflwyniad, mae’r DVD yn cynnwys cwestiynau y gall y grŵp weithio trwyddynt yn eu hamser. Maent yn gyfle i bobl ymhel â’r testunau, a byddant yn helpu rhoi cyfeiriad i’r trafodaethau.

DVD Cwestiwn £8