Defosiwn Oedolion

Defosiwn i Oedolion

Cynnal Oedfa
£11.99
Disg ar gyfer y cyfrifiadur, yn cynnwys 125 o wasanaethau cyflawn ar gyfer addoliad cyhoeddus ar ffurf dogfenau PDF. Ceir yma gynnwys tair cyfrol sef Yr Enw Mwyaf Mawr a Dyrchafu’r Duw Byw gan Huw John Hughes a Coronwch Ef yn Ben gan John Lewis Jones.

Cynnal Oedfa 2
£11.99
Disg ar gyfer y cyfrifiadur, yn cynnwys 200 o weddïau a myfyrdodau ar gyfer addoliad cyhoeddus ar ffurf dogfenau PDF. Ceir yma gynnwys dwy gyfrol sef Gweddiau Cyhoeddus a Oedfaon Ffydd gan Aled Davies.