Defosiwn

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair dros hanner cant o lyfrau defosiynol i gynorthwyo unigolion ac Eglwysi. Dyma ddetholiad ohonynt sydd ar gael i archebu o’ch siop Gymraeg lleol neu ar-lein drwy gwales.com.

Cliciwch YMA i lawrlwytho PDF lliw o’r catalog.

Mae gennym hefyd gynllun arbennig ar gyfer yr Eglwys i greu llyfrgell o lyfrau defosiynol gan gynnig llyfrau am lai na hanner pris. Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen archebu. (PDF)

Gweddïau’r Pedwar Tymor
Testun: Denzil John, Pris: £12.99, 536tt, cm
Casgliad sylweddol o weddïau ar gyfer addoliad cyhoeddus yn dilyn y flwyddyn Gristnogol a Suliau cyffredinol. Prynu ar Gwales.

Gweddïau’r Pedwar Tymor 2
Testun: Eirian a Gwilym Dafydd, Pris: £12.99, 594tt, cm
Ail gasgliad o weddïau ar gyfer addoliad cyhoeddus yn dilyn y flwyddyn Gristnogol a Suliau cyffredinol. Prynu ar Gwales.

Oedfaon Ffydd
Testun: Aled Davies (gol.), Pris: £9.99, 320tt, cm
Casgliad o oedfaon yn cynnwys darlleniadau,
gweddïau ac anerchiadau, yn cyd-fynd â themâu Caneuon Ffydd. Prynu ar Gwales.

Gweddïau Cyhoeddus
Gol: Aled Davies, Pris: £11.99, 330t, cm
Casgliad o weddïau ar gyfer gwahanol achlysuron gyda darlleniadau. Prynu ar Gwales.

Mil a Mwy o Weddïau
Testun: Edwin C Lewis, Pris: £14.99, 540tt. cc
Trysorfa gynhwysfawr o dros fil o weddïau o gyfnod y Beibl, trwy’r canrifoedd, o bedwar ban byd. Prynu ar Gwales.

Agor Iddo
Testun: Olaf Davies, Pris: £9.99, 220tt, cm
Cyfrol o weddïau ar bynciau a themâu yn dilyn y flwyddyn Gristnogol. Prynu ar Gwales.

Yr Enw Mwyaf Mawr
Testun: Huw John Hughes,
Pris: £9.99, 242tt, cm
Casgliad o 30 gwasanaeth cyflawn ar deitlau gwahanol am Iesu. Prynu ar Gwales.

Dyrchafu’r Duw Byw
Testun: Huw John Hughes,
Pris: £9.99, 280tt, cm
Casgliad o 30 gwasanaeth cyflawn ar enwau gwahanol am Dduw. Prynu ar Gwales.

Coronwch Ef yn Ben
Testun: John Lewis Jones, Pris: £13.99, 560tt, cm
Casgliad o 50 gwasanaeth cyflawn ar gyfer addoliad cyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Wyth Oedfa
Testun: Alice Evans, Pris: £6.99, 80tt, cm
Casgliad o 8 gwasanaeth cyflawn, yn cynnwys darlleniadau, anerchiadau, gweddïau ac emynau. Prynu ar Gwales.

Y Beibl wedi ei Ddramateiddio
Testun: Trefor Lewis (gol), Pris: £9.99, 312tt, cm
Detholiad o’r Salmau a bywyd Iesu wedi ei ddramateiddio ar gyfer addoliad cyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Llyfr y Llyfrau
Testun: Olaf Davies,
Pris: £9.99, 348tt, cm
Casgliad o storïau Beiblaidd ar gyfer eu darllen mewn addoliad cyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Bwrw dy Fara
Testun: Maurice Loader,
Pris: £7.99, 110tt, cm
Casgliad o fyfyrdodau Beiblaidd ar gyfer defosiwn personol neu gyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Rhaffau’r Addewidion
Testun: John Pritchard (gol), Pris: £9.99, 188tt, cm
Detholiad o fyfyrdodau o waith John Vevar. Prynu ar Gwales.

Ym Mrig y Morwydd
Testun: Mari Clifton, Pris: £7.99, 136tt, cm
Myfyrdodau ar gyfer y Nadolig a’r Pasg. Prynu ar Gwales.

Naddion Gweithdy’r Saer
Testun: D Hugh Matthews, Pris: £7.99, 144tt, cm
Casgliad o weddïau a darlleniadau ar gyfer addoliad cyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Dehongli’r Damhegion
Testun: Elfed ap Nefydd Roberts,
Pris: £8.99, 168tt, cm
30 o fyfyrdodau ar rai o ddamhegion Iesu. Prynu ar Gwales.

Dehongli’r Bregeth
Testun: Elfed ap Nefydd Roberts,
Pris: £8.99, 168tt, cm
Cyfrol o fyfyrdodau yn seiliedig ar y Bregeth ar y Mynydd. Prynu ar Gwales.

Dehongli’r Gwyrthiau
Testun: Elfed ap Nefydd Roberts,
Pris: £8.99, 168tt, cm
Cyfrol o fyfyrdodau yn seiliedig ar wyrthiau’r Iesu. Prynu ar Gwales.

Adlais
Testun: Aled Lewis Evans, Pris: £9.99, 298tt, cm
Deunydd defosiynol amrywiol ac adnoddau addoli amrywiol ar gyfer y flwyddyn Gristnogol. Prynu ar Gwales.

Geiriau’r Gair
Testun: D Hugh Matthews, Pris: £7.99, 142tt, cm
Cyfrol yn esbonio rhai o eiriau pwysig y Beibl, eu tarddiad Groegaidd a’i hystyr.

Emynau Ffydd
Testun: Huw Powell Davies, Pris: £8.99, 212tt, cm
Myfyrdodau yn seiliedig ar 100 o emynau mwyaf poblogaidd Cymru. Prynu ar Gwales.

Emynau Ffydd 2
Testun: Wayne Hughes, Pris: £8.99, 212tt, cm
Ail gasgliad o fyfyrdodau yn seiliedig ar 100 o emynau mwyaf poblogaidd Cymru. Prynu ar Gwales.

Emynau Ffydd 3
Testun: Iwan Llewelyn Jones, Pris: £8.99, 212tt, cm
Trydydd casgliad o fyfyrdodau yn seiliedig ar 100 o emynau mwyaf poblogaidd Cymru. Prynu ar Gwales.

Geiriau Ffydd
Testun: John Treharne,
Pris: £9.99, 208tt, cm
100 o fyfyrdodau yn seiliedig ar rai o eiriau mwyaf cyfarwydd Iesu. Prynu ar Gwales.

Geiriau Ffydd 2
Testun: John Treharne,
Pris: £9.99, 208tt, cm
100 o fyfyrdodau yn seiliedig ar rai o eiriau mwyaf cyfarwydd yr Eglwys Fore. Prynu ar Gwales.

Gair y Ffydd
Testun: Gareth Alban, Pris: £7.99, 160tt, cm
Darlleniadau a myfyrdodau ar 25 o themâu Beiblaidd, yn addas ar gyfer defosiwn personol neu gyhoeddus. Prynu ar Gwales.

O’r Tŷ i’r tŷ
Testun: Owain Llyr Evans,
Pris: £9.99, 246tt, cm
365 myfyrdod ar 52 o themâu Beiblaidd, yn addas ar gyfer addoliad personol neu gyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Blwyddyn Gyda Iesu
Testun: Meirion Morris, Pris: £9.99, 380tt, cm
Casgliad o 365 darlleniad a myfyrdod ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn, yn seiliedig ar waith Selwyn Hughes. Prynu ar Gwales.

Adnabod
Testun: Meirion Morris, Pris: £9.99, 218tt, cm
Casgliad o fyfyrdodau am berthynas gyda Iesu. Prynu ar Gwales.

Ar Lwybr Mawl a Myfyrdod
Testun: Gerald Jones, Pris: £4.95, 126tt, cm
Casgliad o gerddi a dywediadau Cristnogol ar gyfer defosiwn neu fyfyrdod. Prynu ar Gwales.

Gair a Gweddi
Testun: Olaf Davies, Pris: £6.95, 201tt, cm
Casgliad o weddïau ac epilogau gan William Barclay. Prynu ar Gwales.

Gweddïau Cyfoes
Testun: D J Evans, Pris: £3.95, 16tt, cm
Casgliad o weddïau ar gyfer gwahanol achlysuron. Prynu ar Gwales.

Does debyg iddo Fe
Testun: Olaf Davies, Pris: £7.95, 260tt, cm
Casgliad o weddïau a myfyrdodau ar fywyd Crist gan Nick Fawcett, wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Olaf Davies. Prynu ar Gwales.

Does debyg iddo Fe 2
Testun: Olaf Davies, Pris: £9.99, 260tt, cm
Ail gasgliad o weddïau a myfyrdodau ar fywyd Crist gan Nick Fawcett, wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Olaf Davies. Prynu ar Gwales.

Cyn ei Ddod
Testun: Olaf Davies, Pris: £9.99, 260tt, cm
Casgliad o weddïau a myfyrdodau ar rhai o gymeriadau mawr yr Hen Destament Crist gan Nick Fawcett, wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Olaf Davies. Prynu ar Gwales.

Gweddïau Enwog
Testun: Cynthia Davies, Pris: £7.95, 126tt, cc
Casgliad o weddïau dros y canrifoedd gyda lluniau myfyrdodol. Prynu ar Gwales.

Gweddïau’r Pererin
Testun: Glyn Tudwal Jones, Pris: £7.95, 293tt, cm
Gweddïau a myfyrdodau beunyddiol ar gyfer grwpiau ac unigolion. Prynu ar Gwales.

Gweddïau i’r Eglwys a’r Gymuned
Testun: Trefor Lewis, Pris: £5.95, 158tt, cm
Casgliad o weddïau ar gyfer arweinwyr addoliad o fewn yr eglwys. Prynu ar Gwales.

Cyfoeth o’i Drysor
Gol: Enid Morgan, Pris: £4.95, 123tt, cm
Cyfrol o weddïau newydd a hen. Prynu ar Gwales.

Y Duw Byw
Testun: Elfed ap Nefydd Roberts, Pris: £6.95, 64tt, cc
Cyfrol o weddïau a myfyrdodau gyda lluniau myfyrdodol. Prynu ar Gwales.

Moliannu’r Mileniwm
Testun: Dafydd Owen, Pris: £4.99, 72tt, cm
Casgliad o anerchiadau, emynau pregethau a deunydd defosiynol. Prynu ar Gwales.

Gweddïau Ymatebol a Chynulleidfaol
Testun: Elfed ap Nefydd Roberts,
Pris: £4.99, 80tt, cm
Casgliad o weddïau ymatebol ar gyfer addoliad cyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Gweddïau ar gyfer Dydd yr Arglwydd
Testun: D Ben Rees (gol.), Pris: £3.95, 60tt, cm
Casgliad o weddïau dwyieithog ar bynciau amrywiol. Prynu ar Gwales.

Gweddïau am Gymru ar Byd
Testun: D Ben Rees (gol.), Pris: £5.95, 116tt, cm
Casgliad o weddïau dwyieithog ar bynciau amrywiol. Prynu ar Gwales.

Goleuni yn Llewyrchu
Testun: Byron Evans, Pris: £4.95, 92tt, cm
Casgliad o wasanaethau cyflawn ar gyfer addoliad cyhoeddus. Prynu ar Gwales.

Blodau’r Maes
Testun: Huw John Hughes, Pris: £3.50, 42tt, cc
Cyfrol o fyfyrdodau ar flodau, gyda lluniau bendigedig. Prynu ar Gwales.

Etifeddiaeth Ragorol
Testun: Gareth Lloyd Jones, Pris: £7.95, 127tt, cc
Myfyrdod ar ddetholiad o’r Salmau. Prynu ar Gwales.

Amserlin y Beibl
Testun: Gwilym H. Jones,
Pris: £3.25, 16tt, cm
Amserlin o Hanes Israel o Genesis hyd Datguddiad. Prynu ar Gwales.

Troeon
Testun: Aled Lewis Evans, pris: £7.95, 199tt, cm
Llyfr erchwyn gwely – casgliad o fyfyrdodau ar gyfer bob dydd o’r flwyddyn. Prynu ar Gwales.

Defosiwn yr ifanc i gychwyn yr ysgol Sul
Pris: £3.95, 40tt, cm, Testun: J M Job,
Deunydd defosiwn ar gyfer ieuenctid. Prynu ar Gwales.

Defosiwn yr Ifanc i gychwyn y dydd
Pris: £3.95, 40tt, cm
Prynu ar Gwales.

Ffydd i Fyw
Testun: Aled Davies, Pris: £3.95, 26tt, cc
Llyfr hardd yn cynnig esboniad ar y Credo Cristnogol a’i ystyr. Prynu ar Gwales.

Gweddïau Heddwch a Chyfiawnder
Testun: Guto Prys ap Gwynfor, pris: £9.99, 240tt, cm
Casgliad cynhwysfawr o weddiau a myfyrdodau yn canolbwyntio ar themâu heddwch a chyfiawnder. Prynu ar Gwales.

Defosiwn Gŵyl y Geni
Testun: Aled Davies, pris: £9.99, 320tt, cm
Cyfrol gynhwysfawr o ddeunydd defosiynol Nadoligaidd, gan gynnwys gweddïau, homiliau, carolau, cerddi, darlleniadau ayyb. Prynu ar Gwales.

Mil a Mwy o Berlau
Testun: Olaf Davies, pris: £9.99, 240tt, cm
Detholiad o anerchiadau, dyfyniadau, dywediadau a cherddi ysbrydol gan enwogion o draws y cenhedloedd. Prynu ar Gwales.