Addoliad Plant – Ysgol ac Eglwys

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair ddewis o lyfrau sy’n addas ar gyfer athrawon Ysgol Gynradd i’w cynorthwyo i arwain gwasanaethau dyddiol yn yr ysgol. Dyma ddetholiad ohonynt sydd ar gael i archebu o’ch siop Gymraeg lleol neu ar-lein drwy gwales.com.

Cyhoeddi’r Gair 1
Cyhoeddi’r Gair 2

Golygydd: Aled Davies, Pris £3.95, 60tt, cm
Dwy gyfrol o wasanaethau i blant,
gyda phwyslais ar y gwyliau Cristnogol.

Grisiau at Grist
Ymlaen gyda Duw
Cadw Rhod Duw i Droi

Testun: Alice Evans,
pris £5.95/£6.99, 142tt, cm
Cyfrolau o wasanaethau Cristnogol i blant a phob oed.

Gwasanaethau Antur 1
Gwasanaethau Antur 2

Golygydd: Aled Davies, Pris: £6.50, 112tt, cm
Dwy gyfrol o wasanaethau i blant, allan o
ôl rifynnau o’r cylchgrawn Antur.

Pulpud y Plant
Testun: Adrian Williams, Pris: £3.00, 52tt, cm
Cyfrol o 16 o anerchiadau Beiblaidd i blant,
gyda neges syml ar eu cyfer.

Gair i’r Plant
Testun: Norman Thomas, Pris: £8.99, 226tt, cm
Casgliad o dros 120 o anerchiadau Beiblaidd
byrion i blant yn seiliedig ar wrthrych arbennig.

Defosiwn yr Ifanc myfyrdodau i gychwyn y dydd
Defosiwn yr ifanc myfyrdodau i gychwyn yr Ysgol Sul

Testun: J M Job, Pris: £3.95/£5.95 yr un, 110tt, cm.
Deunydd defosiwn ar gyfer ieuenctid.

Dewch at eich Gilydd
Golygydd: Llinos Roberts, Pris £7.95, 80 tt,
Cyfrol o wasanaethau a deunydd defosiynol ar
gyfer yr ifanc, yn cynnwys gweddïau, myfyrdodau a sgetsus.

Cerddi’r Beibl i Blant
Testun: Mererid Hopwood a Tudur Dylan, Pris £9.99, 120 tt, cc
64 o gerddi Beiblaidd i blant yn seiliedig ar storïau Beibl Bach i Blant.

50 Stori Pum Munud
Testun: Mererid Jones, Pris £7.99, 200 tt, cm
Cyfrol hwylus sy’n cynnwys 50 o storïau i’w
darllen i blant gyda syniadau a deunydd trafod.

Am Bobl – 100 o storïau am arwyr Cristnogol
Am Ddawn – 100 o storïau am arwyr Cristnogol
Am Fyd – 100 o storïau am fyd natur

Testun: Huw John Hughes, Pris £9.99 yr un, 200 tt, cm
Tair cyfrol o storïau byrion sy’n addas i ddarllen i blant.

Am Stori! (CD-ROM)
Testun: Huw John Hughes, Pris £11.99
CD sy’n cynnwys 300 o PDFs unigol sef testun
holl gynnwys y tri llyfr uchod gan Huw John Hughes.

Blwyddyn Ysgol
Testun: Eiflyn Roberts, Pris £9.99, 200 tt, cm
Cyfrol hwylus sy’n cynnwys 200 o wasanaethau
ar gyfer yr ysgol gynradd.

Bore da Blant
Testun: Beti Wyn James, Pris £6.99, 108tt, cm
Cyfrol hwylus sy’n cynnwys 30 o wasanaethau
Cristnogol ar gyfer oed cynradd.

Dewch i Addoli
Testun: Helana Jones, Pris £6.99, 108tt, cm
Cyfrol hwylus sy’n cynnwys 30 o wasanaethau
Cristnogol ar gyfer oed cynradd.

52 o Syniadau ar gyfer gwasanaethau cynradd
Testun: Barbara Owen, Pris £8.99, 240 tt, cm
Cyfrol o ddeunydd defosiynol ar gyfer gwasanaethau
oed cynradd, yn addas i’r ysgol ac ysgol Sul.

Ein Tad
Golygydd: Aled Davies, Pris: £5.95, 112tt, cm
Cyfrol o dros 300 o weddïau i blant ar dros
100 o themâu.

Nawr te Blant
Testun: Alun Tudur, Pris: £6.99, 120tt. cm
Dros 100 o storïau Beiblaidd i blant.

Mwy na Drama’r Nadolig
Testun: Catrin Roberts, Pris: £9.99, 110tt. cm
Casgliad o sgetsys yn darlunio hanesion a storïau
am fywyd Iesu.

Beth wnawn ni’n Nadolig yma? – Llyfr 1
Testun: Aled Davies (gol.),
Pris: £9.99, 160tt. cm
Casgliad o ddramau Nadoligaidd i blant.

Beth wnawn ni’n Nadolig yma? – Llyfr 2
Testun: Aled Davies (gol.),
Pris: £9.99, 160tt. cm
Casgliad o wasanaethau Nadoligaidd i blant.

Amser Stori
Testun: Margaret Cynfi, Pris: £4.95, 166tt. cm
Casgliad o storïau Beiblaidd i’w darllen i blant ifanc.

Y Llong Fawr
Testun: Emily Roberts, Pris: £4.50, 80tt. cm
Storïau crefyddol ar gyfer gwasanaeth ysgol ac ysgol Sul.

Gyda Llaw
Testun: Gareth Maelor, Pris: £3.95, 64tt, cm
Anerchiadau a storïau ar gyfer plant ac ieuenctid.

Gwirioneddau’r Gair
Testun: Linda Lockley, Pris: £7.95, 160tt, cm
Casgliad o anerchiadau Beiblaidd i blant,
pob un ohonynt gyda neges bwrpasol.

Cyd-addoli
Testun: Lowri James, Pris: £5.95, 120tt, cm
45 o Wasanaethau Cristnogol ar gyfer oed
cynradd.

Glas Glas Blaned
Testun: Delyth Wyn, Pris: £13.95, 114tt, cm
Casét, Pris £4.99
Caneuon i blant bach ar gyfer addoli ym myd Duw.