Cynigion arbennig Haf 2020

Cynigion arbennig o lyfrau i blant, ieuenctid ac oedolion dros gyfnod y lockdown

Cynnig Beibl Lliw i Blant
Rhwng nawr a diwedd Awst 2020 mae gan Cyngor Ysgolion Sul gynnig arbennig lle mae modd archebu 8 o’n Beiblau lliw i blant ac ieuenctid (pris arferol rhwng 12.99 a 17.99) am £10 yr un – gyda chludiant yn rhad ac am ddim.

Y beiblau sydd yn y cynnig arbennig yw:

Beibl Bach i Blant

Beibl bach Stori Duw

Beibl Lliw Stori Duw

Beibl Newydd y Storiwr

Beibl Newydd y Plant

Y Beibl Graffig

beibl.net mewn 365 o storiau

Beibl Blociau

Mae modd archebu a thalu ar lein, ac fe wnawn ni yrru’r llyfrau atoch yn y post.

Cynnig llyfrau stori plant, ieuenctid ac oedolion
Hefyd mae modd prynu detholiad allan o’r 8 llyfr isod (pris arferol 4.99-9.99) am £4 yr un – gyda chludiant yn rhad ac am ddim. Y teitlau sydd yn y cynnig arbennig yw:

Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu

Llyfr sticeri anferth Beiblaidd

Lliwio Llyfr y Llyfrau

Beibl Odl y Plant

Blas ar y Beibl

Blas ar Gristnogaeth Cymru

Hoff Weddiau

Cân fenaid cân