Cyffredinol

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair amrywiaeth o lyfrau Beiblaidd ar gyfer unigolion ac Eglwysi. Dyma ddetholiad ohonynt sydd ar gael i archebu o’ch siop Gymraeg lleol neu ar-lein drwy gwales.com.

Cyfres Esboniadau ac Astudiaethau Beiblaidd

Gwybod y Geiriau ac Adnabod y Gair
Testun: Euros Wyn Jones, Pris: £6.99, 168tt, cm
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd yn edrych ar Adnabod Duw,
Adnabod Iesu ac Adnabod yr Ysbryd Glân.

Byw y Ffydd
Testun: Elwyn Richards, Pris: £6.99, 168tt, cm
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd yn canolbwyntio
ar fyw’r ffydd Gristnogol.

Bob Dydd Bendithiaf Di
Testun: Ieuan Elfryn Jones, Pris: £6.99, 160tt, cm
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd yn
canolbwyntio ar y flwyddyn a’i thymhorau.

Cwestiynnau Mawr Bywyd
Testun: Euros Wyn Jones, Pris: £6.99, 184tt, cm
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd yn ceisio atebion
i rai o gwestiynnau mawr y ffydd Gristnogol.

Geiriau Doeth y Beibl
Testun: Elwyn Richards, Pris: £6.99, 184tt, cm
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd yn edrych ar eiriau doeth Llyfr y Diarhebion a rhai o eiriau Iesu.

Llyfrau Ffeithiol

Efengyl 100
Testun: Denzil John, Pris: £8.99, 220tt, cm
Taith trwy’r Beibl mewn can darlleniad ynghyd â
nodiadau sy’n trafod ystyr a pherthnasedd y Beibl
i ddarllenwyr heddiw.

Llawlyfr y Beibl
Gol: Gwilym H Jones, Pris: £25.00, 674tt, cc
Llawlyfr yn rhoi cefndir ac esboniad i holl lyfrau’r
Beibl, gyda lluniau, mapiau a siartiau.

Gwyddoniadur y Beibl
Testun: Olaf Davies, Pris: £19.99, 240tt, cc
Gwyddorniadur safonol lliwgar yn llawn ffeithiau,
mapiau, siartiau a gwybodaeth am gefndir y Beibl.

Y Beibl Fesul Llyfr
Testun: Eleri Huws, Pris: £11.99, 180tt, cm
Llawlyfr yn rhoi cefndir ac esboniad i holl lyfrau’r
Beibl, gyda lluniau a mapiau. (Addas ar gyfer ieuenctid).

Pobl y Ffordd
Testun: Alun Tudur, Pris: £9.99, 208tt, cm
Cyfrol yn olrhain hanes 100 o Gristnogion enwog o Gymru.

Pobl y Ffordd 2
Testun: Alun Tudur, Pris: £9.99, 208tt, cm
Cyfrol yn olrhain hanes 100 o Gristnogion enwog o Brydain.

Sylfaen a Gwraidd
Testun: Densil Morgan, Pris: £4.95, 72tt, cm
Arweiniad i Ddysgeidiaeth Gristnogol.

Amserlin y Beibl
Testun: Gwilym H. Jones, Pris: £3.25, 16tt, cm
Amserlin o Hanes Israel o Genesis hyd Datguddiad.

Lledu Gorwelion
Testun: D Ben Rees, Pris: £8.99, 160tt, cm
Cyfrol gynhwysfawr yn olrhain hanes y
Diwygiad Protestannaidd.

Emaus: Ffordd y Ffydd
Rhan 3: Tyfu Fel Cristion
Rhan 3: Y Ffordd Gristnogol o Fyw

Pris: £17.50 yr un
Cynllun hyfforddi cydenwadol
newydd sbon i groesawu pobl i’r
ffydd Gristionogol. Deunydd trafod
bywiog a diddorol ar gyfer grwpiau
eglwysig cydenwadol.

Torri Syched (DVD)
Script: Rhys Llwyd. Pris: £6.99
Tair ffilm fer am bobl bywyd a ffydd.
Yn addas ar gyfer ieuenctid hŷn (15+) ac
oedolion. Llyfryn trafod i gyd-fynd â’r ffilmiau yn
gynwysiedig.

Cwrs Alffa

Cwestiynau Bywyd
Testun: Huw Tegid Roberts
Pris: £6.99, 200tt, cm
Canllawiau i’r bywyd Cristnogol.
Llyfr i gyd-fynd â chwrs Alffa.

Llawlyfr Alffa
Testun: Rhys Llwyd. Pris: £1.50.
Llawlyfr i roi i bawb sy’n dilyn y Cwrs Alffa.

Llawlyfr Hyfforddi
Testun: Rhys Llwyd. Pris: £2.00.
Llawlyfr i arweinwyr a chynorthwywyr
y Cwrs Alffa.

Pam Iesu? (40c)
Testun: Lyn Lewis-Dafis. Pris: 40c.
Cyflwyniad byr i’r ffydd Gristnogol i ennyn diddordeb ar gyfer y Cwrs Alffa.