Ein Gwaith

Yn ogystal â chyflogi gweithiwr llawn amser mae gan Cyngor Ysgolion Sul nifer o baneli gwaith sy’n llywio’r gwaith.

Ymhlith cyfrifoldebau y gweithwyr a’r paneli rydym yn amcanu i gyflawni’r canlynol:

Cyhoeddi ystod eang o adnoddau Cristnogol ar gyfer y cartref, ysgol ac Ysgol Sul a’r eglwys

Cyhoeddi gwerslyfrau i blant a ieuenctid fel rhan o gynllun dysgu pwrpasol

Cynnal nosweithiau adnoddau ledled Cymru ar gychwyn tymor newydd yr YS i hybu adnoddau newydd

Paratoi deunyddiau addoliad Cymraeg ar gyfer eglwysi Cymru

Cyd-lynu gwefan gwersi ysgol Sul am ddim www.AmserBeibl.org

Cynnal canolfan adnoddau Cristnogol yn y Gymraeg – gan gynnwys cynhyrchu catalog, cynnal gwefan, a chynnig gwasanaeth drwy’r post

Cynnal arddangosfeydd adnoddau llyfrau Saesneg ym maes gwaith plant ledled Cymru

Rhwydweithio a ‘bod yn lais o Gymru’ yn y fforwm Prydeinig (CGMC) ac Ewropeaidd (ECCE) ym maes gwaith plant

Cynnal stondin adnoddau yn y prif wyliau cenedlaethol Cymreig gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, a’r Sioe Frenhinol

Paratoi maes llafur/esboniad Ysgol Sul blynyddol ar gyfer yr oedolion, gan ofalu bod nodiadau wythnosol yn y papurau enwadol

Trefnu Sul Addysg blynyddol i roi sylw ac annog bobl i weddïo dros addysg Gristnogol

Cyhoeddi cynlluniau hyfforddiant i athrawon ysgol Sul

Cydweithio gyda’r enwadau i ofalu bod yr eglwysi a’r Ysgolion Sul yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch plant