Llyfrynnau Bugeiliol

cloriauGair o Gysur mewn Gofid a Galar
Gair o Gysur mewn Gofid a Gwaeledd
Wele, cawsom y Meseia – Nadolig
Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw – Pasg

Mae gennym bedwar llyfryn 20 tud, lliw llawn. Dau sy’n addas ar gyfer eu cyflwyno i rywrai ar adeg profedigaeth neu ar achlysur afiechyd, llesgedd neu bryder, un sy’n addas i gyflwyno i bobl wrth ddathlu’r Nadolig ac un arall ar gyfer y Pasg.

Maent yn cynnig detholiad o adnodau o’r Beibl, gweddïau, myfyrdodau, geiriau emynau a cherddi, a darnau ysbrydoledig megis Ôl Traed, Desiderata ayyb.

Maent yn addas ar gyfer gweinidogion a lleygwyr, er mwyn eu cyflwyno ar adeg o ymweld bugeiliol ar ran yr eglwys.

Maent wedi eu prisio yn rhesymol iawn (llai na hanner pris cerdyn arferol) am 50c yr un, neu gellir eu prynu mewn pecyn arbennig ar gyfer eglwysi, sy’n cynnwys 50 copi yr un o’r ddau lyfr cyntaf am y pris arbennig o £30 neu 100 copi o’r llyfryn Nadolig neu Pasg am £30. Mae hyn yn 30c y copi am lyfryn lliwgar 20 tudalen..

Cliciwch YMA am ffurflen archebu.