Llyfrynau Nadolig a’r Pasg

Mae nifer o gomics Beiblaidd ar gyfer y Nadolig a’r Pasg bellach ar gael i’w cyflwyno i blant oed cynradd. Yn ddelfrydol i’w gyflwyno i blant oed cynradd ac maent ar gael am y pris arbennig o 60c yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un. Gellir hefyd archebu pecynau mawr o 50 am £25 neu 100 am £40. Gellir trefnu eu cludo i ganolfannau arbennig neu os bydd angen eu postio bydd rhaid codi cludiant ychwanegol.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu adnoddau Nadolig.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu adnoddau Pasg.

Yn newydd ar gyfer 2017/2018 mae Seren Bethlehem a Seren Jerwsalem – dau gomic sy’n adrodd stori’r Nadolig a Stori’r Pasg ac hefyd yn cynnwys posau difyr.

Dyma sampl o’r ddau gomic newydd:

Yn newydd ar gyfer 2017 cyhoeddwyd Arwyr Ancora: Comic Beiblaidd y Pasg sy’n addas ar gyfer 7 i 11 oed. Mae’r Comic hwn hefyd yn cyflwyno plant i app Beiblaidd Guardians of Ancora fydd ar gael yn Gymraeg yn ystod 2017.

Dyma sampl o’r comic:

clawr-comic-pasgComic Y Pasg

Yn dilyn llwyddiant y Comic Nadolig, dyma un newydd sbon ar gyfer y Pasg. Stori’r Pasg ar ffurf comic a thudalennau o bosau a gweithgareddau addas i oed cynradd. Ar gael o fewn yr wythnos. 10 copi am £6, 50 am £25 neu 100 copi am £40.

Dyma sampl o ‘Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw’:

Comics Nadolig Beiblaidd

Yn newydd ar gyfer 2016 mae Arwyr Ancora: Comic Beiblaidd y Nadolig sy’n addas ar gyfer 7 i 11 oed. Mae’r Comic hwn hefyd yn cyflwyno plant i app Beiblaidd Guardians of Ancora fydd ar gael yn Gymraeg yn ystod 2017.

Dyma sampl o’r comic:

Yn ogystal mae llyfr lliwgar yn adrodd hanes stori’r Nadolig, sef Fy Llyfr Nadolig Cyntaf, ar ffurf odl wedi ei greu yn arbennig gan Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru 2015-2017. Mae’n addas ar gyfer plant 4 i 8 oed. Maent ar gael am £2.99 yr un. Gellir hefyd archebu pecynau mawr o 50 am £75 neu 100 am £100. Gellir trefnu eu cludo i ganolfannau arbennig neu os bydd angen eu postio bydd rhaid codi cludiant ychwanegol.

Dyma sampl o’r llyfryn:

cover comic nadolig 2015 Yn 2015 cyhoeddwyd Comic Stori’r Nadolig sy’n addas ar gyfer oed 5 i 8 oed. Mae’r comic hwn yn cynnwys stori’r Nadolig ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys crefftau nadolig ac amrywiol bosau a gweithgareddau ynghyd â stori’r Nadolig.

Dyma sampl o’r comic:

ComicBibleChristmas_welsh-1Hefyd mae comic â gynhyrchwyd ar y cyd gyda Scripture Union Cymru ar gael. Mae hwn yn gomic lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys stori’r Nadolig ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys cwis nadolig, ffeithiau am y Nadolig ac amrywiol bosau. Yn ddelfrydol i’w gyflwyno i blant oed cynradd ac maentar gael am y pris arbennig o 60c yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un. Gellir hefyd archebu pecynau mawr o 50 am £25 neu 100 am £40.

Dyma sampl o’r comic:

Wele, cawsom y Meseia
wele-cawsom---sampl-1Hefyd ar gyfer oedolion mae llyfrynau lliwgar: ‘Wele cawsom y Meseia’ sy’n lyfryn 20 tudalen lliw llawn sy’n cynnwys darlleniadau, gweddiau a myfyrdodau Nadoligaidd. Ar gyfer y Pasg mae ‘Mi wn fod fy Mhrynwr yn Fyw’ sef llyfryn lliwgar yn cynnwys darlleniadau a myfyrdodau yn pwysleidio pwysigrwydd y Pasg ar gyfer oedolion.  Maent ar gael am 50c yr un neu pecyn o 100 am £30. Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

Dyma sampl o ‘Wele, cawsom y Meseia’:

Adnoddau Gŵyl Ddewi a'r Pasg Cliciwch yma i weld taflen sy’n cynnwys gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael ynghyd â ffurflenni archebu.

Isod mae sampl i’n comic pasg newydd ar gyfer 2018: Seren Jerwsalem