Ffilmiau Stryd Luc (Lawrlwytho)

Ffilmiau Stryd Luc
8 ffilm fer o straeon cyffrous o efengyl Luc i blant

Ffeil ZIP yn cynnwys 8 ffilm fer o straeon cyffrous o efengyl Luc yn cael eu hadrodd gan Gwion Hallam. Ffilmiau mewn fformat .MOV (addas i chwarae ar eich cyfrifiadur/gluniadur/tabled).

Noder: rhaid lawrlwytho’r ffeiliau i gyfrifiadur/gluniadau. NI ELLIR EI LAWRLWYTHO’N UNIONGYRCHOL I IPAD. Ond gellir ei symud o gyfrifiadur i iPad wedi ei lawrlwytho.

Sampl o’r ffilmiau:

£1.99 am yr 8 ffilm.
Mae’r ffeil zip yn 700MB felly rhaid cael cysylltiad rhyngrwyd cyflym i lawrlwytho’r ffeil mewn amser rhesymol. Os yw eich cysylltiad rhyngrwyd yn araf fe gymerith fwy o amser.

Stori 1: Salwch yn y Tŷ (Mam yng nghyfraith Pedr)
Stori 2: Y Tŷ Llawn (y dyn oedd wedi’i barlysu)
Stori 3: Y Tŷ Cyfoethog (Simon y Pharisead)
Stori 4: Tŷ’r Arweinydd (Merch Jairus)
Stori 5: Y Tŷ Croesawus (Martha a Mair)
Stori 6: Tŷ’r Twyllwr (Sacheus)
Stori 7: Y Tŷ Cyfrinachol (y swper olaf)
Stori 8: Y Tŷ yn y Wlad (y ddau ar y ffordd i Emaus)