Newyddion Diweddaraf

Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion eglwysi Cymru. Mae’n cynnwys ffurflenni archebu gwerslyfrau, cardiau nadolig a’r comics. Hefyd mae gennym gatlog rhyngweithiol lliwgar sy’n cynnwys dros 800 o deitlau sydd gennym mewn print. Cliciwch ar y botymau isod i gael mynediad i’r catlog a’r cylchlythyr.

Os am archebu unrhyw deitlau yn uniongyrchol dros y we yna cliciwch ar gloriau y llyfrau i fynd i wefan y Cyngor Llyfrau sef gwales.com.