Gwerslyfrau

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul banel Gwerslyfrau sy’n cyfarfod yn rheolaidd i gynllunio a pharatoi meusydd llafur ar gyfer Ysgolion Sul Cymru. O dan gadeiryddiaeth y Parch. Trefor Lewis fe ddaw cynrhychiolwyr o’r holl enwadau ynghyd i gyflwyno eu syniadau. Cyhoeddir gwerslyfrau newydd yn rheolaidd ar gyfer plant, ieuenctid ac oedolion.

graffeg5 graffeg4 graffeg graffeg2 graffeg3