Siop

Isod ceir dolenni at adnoddau y mae modd eu prynu a’u lawrlwytho oddi ar y we. Cliciwch ar y pennawd perthnasol isod:

Ffilmiau i’w lawrlwytho Yn yr adran hon mae dros 170 o ffilmiau ar ffurf .mov y gellir eu prynu a’u lawrlwytho yn syth i’ch cyfrifiadur neu gliniadur. (Noder nad oes modd eu lawrlwytho yn syth i ipad neu dabled, ond mae modd eu trosglwyddo o gyfrifiadur i ipad ar ôl eu lawrlwytho).

Gwerslyfrau ac adnoddau Ysgol Sul i’w lawrlwytho Yn yr adran hon mae dros 50 o werslyfrau Ysgol Sul y gellir eu prynu a’u lawrlwytho fel ffeiliau pdf  yn syth i’ch cyfrifiadur neu gliniadur. (Noder nad oes modd eu lawrlwytho yn syth i ipad neu dabled, ond mae modd eu trosglwyddo o gyfrifiadur i ipad ar ôl eu lawrlwytho).

Llyfrau Defosiwn a Diwinyddol i'w lawrlwytho Yn yr adran hon mae dros 50 o lyfrau defosiynol (gwasanaethau a gweddïau a diwinyddol y gellir eu prynu a’u lawrlwytho fel ffeiliau pdf  yn syth i’ch cyfrifiadur neu gliniadur. (Noder nad oes modd eu lawrlwytho yn syth i ipad neu dabled, ond mae modd eu trosglwyddo o gyfrifiadur i ipad ar ôl eu lawrlwytho).

Prynu apps ac elyfrau Beiblaidd ar y we Yn yr adran hon mae linciau ar gyfer prynu Apps Beiblaidd ac elyfrau, gan gynnwys Beiblau Cymraeg.

Prynu llyfrau cyffredinol ar y we Yn yr adran hon mae modd gweld holl arlwy Cyhoeddiadau’r Gair (dros 650 o’n teitlau mewn stoc gan gwales.com)  drwy glicio a mynd yn syth i wefan www.gwales.com Wedi i chi gyrraedd y wefan,  cliciwch ar y bocs ‘Am Chwiliad Manwl Cliciwch Yma’ sydd ar y gornel dde ar y dudalen, ac yna, yn y bocs ‘CYHOEDDWR’ teipiwch ‘GAIR’ i mewn. Fe ddaw hyn a’n rhestr gyflawn o lyfrau (dros 650 ohonynt), gyda lluniau cloriau a gwybodaeth llyfryddol i fyny, gyda chyfle hefyd i brynu’r llyfr dros y we.

Prynu adnoddau yn syth gan Gyhoeddiadau'r Gair Yn yr adran hon mae gwybodaeth am sut i brynu adnoddau copi caled arbennig yn syth gan Cyngor Ysgolion Sul, lle cynigir telerau arbennig i eglwysi ac ysgolion Sul ar gyfer gwaith cenhadol.

Prynu ffeiliau PowerPoint Emynau (Caneuon Ffydd a Canu Clod) Yn yr adran hon mae gwybodaeth am ffeiliau Powerpoint o holl gynnwys Caneuon Ffydd a Canu Clod y gellir eu prynu a’u lawrlwytho yn syth i’ch cyfrifiadur neu gliniadur.  (Noder nad oes modd eu lawrlwytho yn syth i ipad neu dabled, ond mae modd eu trosglwyddo o gyfrifiadur i ipad ar ôl eu lawrlwytho).