Beiblau

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair ddewis helaeth o Feiblau Lliw ar gyfer plant ac ieuenctid. Dyma ddetholiad ohonynt sydd ar gael i archebu o’ch siop Gymraeg lleol neu ar-lein drwy gwales.com.

Y mae Cyngor Ysgolion Sul yn awyddus bod cymaint o blant Cymru yn cael eu copi personol o un o’r Beiblau hyn/ I’r perwyl hynny mae gennym gynllun arbennig i werthu copïau ar ostyngiad arbennig i eglwysi ar gyfer eu cyflwyno yn rhodd i blant. Bydd llawer yn cyflwyno copïau i blant ar achlysur geni, bedydd, derbyn yn aelodau neu ar achlysur arbennig yn hanes yr eglwys megis canmlwyddiant yr achos neu er cof am rywun arbennig. Am delerau cysylltwch yn uniongyrchol gyda ni.

Isod ceir rhestr gyflawn o’n Beiblau gyda samplau digidol o rai tudalennau.

Cliciwch YMA i lawrlwytho PDF lliw o’r catalog.

Beibl Bach i Blant
Testun: Brenda Wyn Jones.
Pris: £13.99, 480tt, cc.
Fersiwn clawr lledr gwyn: £16.99
Llyfr yn cynnwys 64 o storïau o’r Beibl wedi eu
hail adrodd yn syml a chlir ar gyfer y plant lleiaf.

Beibl Lliw y Plant
Testun: Iola Alban a Cynthia Saunders Davies.
Pris: £17.95, 320tt, cc.
Beibl sy’n cynnwys 125 o storïau a lluniau
trawiadol ar bob tudalen.

Beibl y Plant Lleiaf
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris: £12.99, 230tt, cc.
Beibl cyntaf i blant bach. 16 o storïau cyfarwydd
yn cael eu hadrodd yn syml a chlir gyda
darluniau lliwgar a thrawiadol.

Beibl Newydd y Storïwr
Testun: Cynthia Davies, Pris: £12.99, 160tt, cc.
Dros 70 o storïau Beiblaidd ar gyfer eu
darllen yn gyhoeddus i blant.
Beibl Newydd y Storïwr (CD Sain) Pris: £9.99
4 CD Sain sy’n cynnwys 70 o storiau Beiblaidd yn cael eu darllen gan Catherine aran, Martyn Geraint, Mair Tomos Ifans a Wynford Ellis Owen.

Beibl Cyntaf y Plant Lleiaf
Testun: Delyth Wyn, Pris: £9.99, 16tt, cc.
Beibl bwrdd i’r plant lleiaf.

Beibl Lliw Stori Duw
Testun: Huw John Hughes
Pris: £12.99, 350tt, cc.
Mae’r beibl hwn i blant yn cynnwys 365 o straeon, un ar gyfer pob diwrnod o’r flwyddyn. Gyda gwyddoniadur ffeithiol yn y cefn.

Beibl Bach Stori Duw
Testun: Eleri Huws. Pris: £12.99, 352tt, cc.
Beibl lliwgar newydd i blant 5-8 oed sy’n
cyflwyno’r stori fel un stori, ac yn esbonio sut
mae’r cyfan yn rhan o stori fawr Duw.
Lluniau trawiadol a diwyg ffres.

Fy Meibl Bach I
Testun: Eleri Huws. Pris: £3.99, 96tt, cc.
Casgliad o brif storïau’r Beibl wedi’u hadrodd yn
syml a’u darlunio’n lliwgar ar gyfer plant bach.

Beibl Newydd y Plant
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £12.99, 230tt, cc.
Beibl lliwgar yn cynnwys 188 o storïau ar gyfer plant
ifanc, gyda phypedau lliwgar ar bob tudalen.

Beibl Gweithgareddau y Plant
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £7.99, 160tt, cm.
Beibl lliwgar yn cynnwys 40 o storïau ar
gyfer plant 7-9 oed, ynghyd â
gweithgaredd a phos ar bob stori.

Beibl Gweithgareddau y Plant Lleiaf
Testun: Angharad Llwyd-Jones,
Pris: £7.99, 160tt, cm.
Beibl lliwgar yn cynnwys 40 o storïau ar gyfer plant 5-7 oed,
ynghyd â gweithgaredd a phos ar bob stori.

Beibl yr Arth Fach
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £7.99, 12tt, cc.
Beibl lliwgar i’r plant lleiaf, wedi ei guddio tu
fewn i gloriau’r Arth.

Y Beibl Graffeg
Testun: Meirion Morris / Gwion Hallam,
Pris £16.95, 260tt, cc
Nofel graffeg lliw llawn yn adrodd
stori’r Beibl o’r creu i’r cadw.

Fy Meibl Bach Cyntaf
Testun: Margaret Cynfi, Pris £4.95, 260tt, cc
Beibl lliw gyda 125 o storïau o’r Beibl ar gyfer y
plant lleiaf.

Fy Meibl i
Testun: Mary Williams, Pris £2.50, 84tt, cc
Beibl poced i blant ifanc gyda 40 o
storïau mewn lliw llawn.

Beibl Chwilio a Chanfod
Testun: Delyth Wyn, Pris: £4.95, 48tt, cc.
Casgliad o storïau Beiblaidd i blant bach gyda
phethau i chwilio amdanynt ar bob tudalen.

Beibl Lliw y Teulu
Testun: Anna Jane Evans
Pris: £14.99, 160tt, cc
Beibl lliwgar llawn ffeithiau i blant iau. Ceir 365
o storïau, nodiadau esboniadol ac adran o
weddïau addas ar gyfer achlysuron arbennig.

Fy Meibl Lluniau
Testun: Delyth Wyn
Pris: £4.99, 30tt, cc
Llyfr yn cyflwyno storïau o’r Beibl i’r plant ieuengaf.

Llyfr Jig-so; Storïau o’r Beibl
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris: £9.99, 14tt, cc.
Llyfr lliwgar a safonol gyda 6 stori o’r Beibl
a 6 jig-so 24 darn i blant.