Beiblau

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair ddewis helaeth o Feiblau Lliw ar gyfer plant ac ieuenctid. Dyma ddetholiad ohonynt sydd ar gael i archebu o’ch siop Gymraeg lleol neu ar-lein drwy gwales.com.

Cliciwch YMA i lawrlwytho PDF lliw o’r catalog.

Beibl Bach i Blant
Testun: Brenda Wyn Jones.
Pris: £13.99, 480tt, cc.
Fersiwn clawr lledr gwyn: £16.99
Llyfr yn cynnwys 64 o storïau o’r Beibl wedi eu
hail adrodd yn syml a chlir ar gyfer y plant lleiaf.

Beibl Bach i Blant (CD-ROM)
Pris: £13.99
64 cyflwyniad Power Point yn seiliedig
ar Beibl Bach i Blant.

Beibl Lliw y Plant
Testun: Iola Alban a Cynthia Saunders Davies.
Pris: £17.95, 320tt, cc.
Beibl sy’n cynnwys 125 o storïau a lluniau
trawiadol ar bob tudalen.

Beibl y Plant Lleiaf
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris: £12.99, 230tt, cc.
Beibl cyntaf i blant bach. 16 o storïau cyfarwydd
yn cael eu hadrodd yn syml a chlir gyda
darluniau lliwgar a thrawiadol.

Beibl Newydd y Storïwr
Testun: Cynthia Davies, Pris: £12.99, 160tt, cc.
Dros 70 o storïau Beiblaidd ar gyfer eu
darllen yn gyhoeddus i blant.
Beibl Newydd y Storïwr (CD Sain) Pris: £9.99
4 CD Sain sy’n cynnwys 70 o storiau Beiblaidd yn cael eu darllen gan Catherine aran, Martyn Geraint, Mair Tomos Ifans a Wynford Ellis Owen.

Beibl Cyntaf y Plant Lleiaf
Testun: Delyth Wyn, Pris: £9.99, 16tt, cc.
Beibl bwrdd i’r plant lleiaf.

Beibl Lliw Stori Duw
Testun: Huw John Hughes
Pris: £12.99, 350tt, cc.
Mae’r beibl hwn i blant yn cynnwys 365 o straeon, un ar gyfer pob diwrnod o’r flwyddyn. Gyda gwyddoniadur ffeithiol yn y cefn.

DVD Stori Duw
Pris: £14.99
52 o storïau Beiblaidd pum munud i blant yn
cael eu darllen gan Mici Plwm – o’r diwedd y
casgliad cyfan o 52 stori ar gael ar 2 DVD.

DVD Gŵr y Gwyrthiau
Pris: £9.99
Ffilm animeiddio arbennig sy’n adrodd stori
gyfarwydd Iesu mewn arddull unigryw.

Beibl Bach Stori Duw
Testun: Eleri Huws. Pris: £12.99, 352tt, cc.
Beibl lliwgar newydd i blant 5-8 oed sy’n
cyflwyno’r stori fel un stori, ac yn esbonio sut
mae’r cyfan yn rhan o stori fawr Duw.
Lluniau trawiadol a diwyg ffres.

Fy Meibl Bach I
Testun: Eleri Huws. Pris: £3.99, 96tt, cc.
Casgliad o brif storïau’r Beibl wedi’u hadrodd yn
syml a’u darlunio’n lliwgar ar gyfer plant bach.

Beibl Lliw Dewis a Dethol
Testun: Angharad Llwyd-Jones. Pris: £4.99, cc.
Mae straeon mwyaf poblogaidd y Beibl wedi’u cymysgu yn y llyfr hwn! Bydd yn rhaid dod o hyd i’r cliwiau a throi’r tudalennau er mwyn gosod y storïau yn eu trefn.

Beibl Newydd y Plant
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £12.99, 230tt, cc.
Beibl lliwgar yn cynnwys 188 o storïau ar gyfer plant
ifanc, gyda phypedau lliwgar ar bob tudalen.

Beibl Gweithgareddau y Plant
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £7.99, 160tt, cm.
Beibl lliwgar yn cynnwys 40 o storïau ar
gyfer plant 7-9 oed, ynghyd â
gweithgaredd a phos ar bob stori.

Beibl Gweithgareddau y Plant Lleiaf
Testun: Angharad Llwyd-Jones,
Pris: £7.99, 160tt, cm.
Beibl lliwgar yn cynnwys 40 o storïau ar gyfer plant 5-7 oed,
ynghyd â gweithgaredd a phos ar bob stori.

Beibl yr Arth Fach
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £7.99, 12tt, cc.
Beibl lliwgar i’r plant lleiaf, wedi ei guddio tu
fewn i gloriau’r Arth.

Y Beibl Graffeg
Testun: Meirion Morris / Gwion Hallam,
Pris £16.95, 260tt, cc
Nofel graffeg lliw llawn yn adrodd
stori’r Beibl o’r creu i’r cadw.

Fy Meibl Bach Cyntaf
Testun: Margaret Cynfi, Pris £4.95, 260tt, cc
Beibl lliw gyda 125 o storïau o’r Beibl ar gyfer y
plant lleiaf.

Fy Meibl i
Testun: Mary Williams, Pris £2.50, 84tt, cc
Beibl poced i blant ifanc gyda 40 o
storïau mewn lliw llawn.

Beibl Chwilio a Chanfod
Testun: Delyth Wyn, Pris: £4.95, 48tt, cc.
Casgliad o storïau Beiblaidd i blant bach gyda
phethau i chwilio amdanynt ar bob tudalen.

Beibl Amser Gwely
Testun: Margaret Cynfi, Pris: £4.99, 64tt, cc
Casgliad o storïau Beiblaidd gyda gweddi
syml i gyd-fynd â phob stori.

Beibl Lliw y Teulu
Testun: Anna Jane Evans
Pris: £14.99, 160tt, cc
Beibl lliwgar llawn ffeithiau i blant iau. Ceir 365
o storïau, nodiadau esboniadol ac adran o
weddïau addas ar gyfer achlysuron arbennig.

Fy Meibl Lluniau
Testun: Delyth Wyn
Pris: £4.99, 30tt, cc
Llyfr yn cyflwyno storïau o’r Beibl i’r plant ieuengaf.

Beibl Dysgu a Chwarae
Testun: Delyth Wyn, Pris: £6.99, 16tt, cc.
Storïau Beiblaidd gyda gweithgareddau
sialc ar bob tudalen.

Stori Iesu
Testun: Elisabeth James, , Pris £2.95, 64tt, cc
Llyfr deniadol yn nodi hanes bywyd Iesu yn glir a lliwgar.

Straeon am Iesu i blant bach
Testun: Delyth Wyn, Pris £5.99, 36tt, cc
Llyfr bwrdd i blant bach yn darlunio 16 stori
am fywyd Iesu.

Llyfr Jig-so; Storïau o’r Beibl
Testun: Brenda Wyn Jones, Pris: £9.99, 14tt, cc.
Llyfr lliwgar a safonol gyda 6 stori o’r Beibl
a 6 jig-so 24 darn i blant.

Bywyd Iesu
Testun: Delyth Wyn, Pris: £5.99, 64tt, cc.
Llyfr lliwgar yn dilyn hanes Iesu, yn syml a dealladwy gyda lluniau lliwgar.

Storïau’r Anifeiliaid
Testun: Christine James, Pris: £5.99, 96tt, cc.
Pedair stori allan o fywyd Iesu, gyda lluniau trawiadol gan Mick Inkpen.

Storïau’r Meistr
Testun: Edmund Owen, Pris: £7.99, 192tt, cc.
Wyth stori yn seiliedig ar ddamhegion Iesu,
gyda lluniau trawiadol gan Mick Inkpen.