Ffilmiau Stori Duw (Lawrlwytho)

Ffilmiau wedi’u hanimeiddio gyda’r stori yn cael eu darllen gan Mici Plwm.

Yn y gyfres mae 52 stori o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Mae ffilmiau Stori Duw yn gwahodd plant i ddarganfod drostyn eu hunain stori fawr Duw.

Dyma ffilmiau sy’n addas i’w defnyddio:
– Fel rhan o wers neu wasanaeth mewn Ysgol
– Fel rhan o sesiwn Ysgol Sul
– Fel eitem mewn oedfa deulu yn y Capel/Eglwys
– Yn y cartref

Manylion technegol
Mae pob ffilm tua 5 munud o hyd ac yn cael eu darparu mewn fformat .MOV sy’n addas i’w chwarae yn ôl ar gyfrifiaduron, gluniaduron a tabledi fel yr iPad. Gellir hefyd mewn osod y ffilmiau mewn i gyflwyniad PowerPoint (nid yw hyn yn gweithio gyda pob fersiwn o PowerPoint).

Noder: rhaid lawrlwytho’r ffeiliau i gyfrifiadur/gluniadau. NI ELLIR EI LAWRLWYTHO’N UNIONGYRCHOL I IPAD. Ond gellir ei symud o gyfrifiadur i iPad wedi ei lawrlwytho.

Dyma sampl o un o’r ffilmiau:

1. Yn y dechreuad – hanes y creu : Stori Duw

2. Adda ac Efa : Stori Duw

3. Noa a’r Dilyw Mawr : Stori Duw

4. Abraham, ffrind Duw : Stori Duw

5. Dewis gwraig i Isaac : Stori Duw

6. Jacob ac Esau : Stori Duw

7. Joseff y breuddwydiwr : Stori Duw

8. Joseff a brenin yr Aifft : Stori Duw

9. Moses – y dywysoges a’r baban : Stori Duw

10. Moses yn yr Aifft : Stori Duw

11. Y daith i Wlad yr Addewid : Stori Duw

12. Brwydr Jericho : Stori Duw

13. Gideon yn ymladd dros Dduw : Stori Duw

14. Samson, y dyn cryf : Stori Duw

15. Teulu newydd Ruth : Stori Duw

16. Duw yn siarad â Samuel : Stori Duw

17. Saul – brenin i Israel : Stori Duw

18. Dafydd a Goliath : Stori Duw

19. Y brenin Dafydd : Stori Duw

20. Teml aur Solomon : Stori Duw

21. Elias yn gofyn am fara : Stori Duw

22. Elias a phroffwydi Baal : Stori Duw

23. Hanes Naaman : Stori Duw

24. Hanes Eseia a’r brenin : Stori Duw

25. Jeremeia a’r trychineb mawr : Stori Duw

26. Delw aur y brenin : Stori Duw

27. Daniel yn ffau’r llewod : Stori Duw

28. Esther yn achub ei phobl : Stori Duw

29. Hanes Nehemeia : Stori Duw

30. Hanes Jona : Stori Duw

31. Geni Ioan Fedyddiwr : Stori Duw

32. Y Nadolig cyntaf : Stori Duw

33. Pan oedd Iesu’n ifanc : Stori Duw

34. Ffrindiau arbennig Iesu : Stori Duw

35. Y Bregeth ar y Mynydd : Stori Duw

36. Porthi’r pum mil : Stori Duw

37. Cyfrinachau’r Deyrnas : Stori Duw

38. Y Samariad Trugarog : Stori Duw

39. Dameg yr Heuwr : Stori Duw

40. Y Mab Colledig : Stori Duw

41. Dameg y Wledd Fawr : Stori Duw

42. Y Ddafad Golledig : Stori Duw

43. Hanes Sacheus : Stori Duw

44. Mair, Martha a Lasarus : Stori Duw

45. Pobl a gyfarfu a Iesu : Stori Duw

46. Y Pasg – Iesu’r Brenin : Stori Duw

47. Y Pasg – Iesu ar brawf : Stori Duw

48. Y Pasg – atgyfodiad : Stori Duw

49. Newyddion da i bawb : Stori Duw

50. Paul yn Namascus : Stori Duw

51. Paul a’i ffrindiau : Stori Duw

52. Paul y carcharor : Stori Duw