Cardiau

Cardiau Nadolig

Mae yna amrywiaeth o gardiau Nadolig Cymraeg ar gael a werthir er budd gwaith yr Ysgol Sul yng Nghymru, gyda chyfarchiad ac adnod ar bob cerdyn, ynghyd â llun lliw pwrpasol.

Mae yna gynllun arbennig ar gyfer eglwysi ac ysgolion Sul. Am bob pecyn a werthir bydd 50c yn mynd i gronfa eich ysgol Sul chi. Dyma gyfle gwych felly i gefnogi Cyngor Ysgolion Sul a’ch ysgol Sul leol chi! Mi fyddwch chi yn talu £1.50 y pecyn amdanynt ac yn eu gwerthu am £2 y pecyn. Cynigir y cardiau ar gynllun dychwel neu werthu!

I archebu lawrlwythwch y ffurflen yma (PDF)

Cardiau Cydymdeimlad
Mae 8 cerdyn cydymdeimlad Cristnogol Cymraeg newydd ar gael. Cardiau maint mawr (A5)

Mae pob cerdyn yn cynnwys y cyfarchiad ‘Yn Meddwl Amdanoch’ y tu fewn, ynghyd ag adnod o Salm 27:1

Yn ychwanegol mae pedwar ohonynt yn cynnwys geiriau o gysur a gobaith ar y clawr cefn e.e. ‘Rho i’m yr hedd’, ‘Ôl Traed’, ‘Y Llong’ a ‘Dydy marw’n ddim …’ (gweler y lluniau)

I archebu lawrlwythwch y ffurflen yma (PDF)