Arwyr Ancora – Gwerslyfrau

Yn ogystal â ap Beiblaidd i blant mae yna adnoddau printiedig ar gael yn ogystal.

Clwb Gwyliau Arwyr Ancora – Casglu’r Trysor

Erbyn hyn mae adnoddau Clwb Gwyliau Arwyr Ancora ar gael yn y Gymraeg. Ceir tri llyfr yn y gyfres, un llyfr ar gyfer arweinwyr sy’n cynnwys pob peth fydd angen arnoch i gynnwys clwb gwyliau Cristnogol dros gyfnod o wythnos, neu fel pump diwrnod unigol. Mae’r deunydd yn dilyn hanes bywyd Iesu gan gynnwys stori’r Nadolig, ei fywyd a’i weinidogaeth a hanes y Pasg. Ceir hefyd dau lyfr gwaith lliwgar i blant 5-8 oed a 8-11 oed.

Arwyr Ancora: Casglu’r Trysor (Rhalgen Clwb Gwyliau)
Cliciwch yma i brynu copi caled trwy’r post o gwales.com

Arwyr Ancora: Casglu’r Trysor – Storfa Drysor (5 i 8 oed)
Cliciwch yma i brynu copi caled trwy’r post o gwales.com

Arwyr Ancora: Casglu’r Trysor – Cist Trysor (8 i 11 oed)
Cliciwch yma i brynu copi caled trwy’r post o gwales.com

Mae telerau arbennig ar gael i eglwysi sydd am redeg clwb gwyliau yn eu heglwys. Gellir archebu copiau o Storfa Drysor a Cist Trysor am £1 yr un (yn lle £2.50) drwy gysylltu gyda Cyngor Ysgolion Sul.