Llyfrau Gwasanaethau Oedolion


Y Tir Ysgythrog
Yn y gyfrol hon ceir deunaw o bregethau cyflawn, awgrymiadau o ddarlleniadau Beiblaidd addas, gweddi gysylltiol a rhestrau o emynau priodol. Mae’r pregethau yn ymateb i realiti bywyd heddiw, yn cyffwrdd a themâu cyfoes ac yn edrych tuag at rannau o’r Beibl am arweiniad a maeth ysbrydol i’n dydd.

Agorwn Ddrysau Mawl
Cyfrol o wasanaethau cyflawn, yn cynnwys emynau, darlleniadau, gweddïau a myfyrdodau ar gyfer cynnal oedfaon cyhoeddus. Ceir 46 o wasanaethau cyflawn yn y gyfrol gynhwysfawr hon.
coronwchef
Coronwch Ef yn Ben John Lewis Jones
Tair cyfrol mewn un: adargraffiad o Ein Tad Moliannwn Di (9781859941867) a Dyrchafwn Lawen Lef (9781859940785), yn ogystal â deunydd newydd gan John Lewis Jones. Mae yma ddarlleniadau, gweddïau, cerddi, myfyrdodau ac anerchiadau, ynghyd â dewis o emynau o’r llyfr cydenwadol, Caneuon Ffydd. Fformat: PDF.
clawr_tymhoraugras
Tymhorau Gras John Lewis Jones
Casgliad o 52 o wasanaethau ac oedfaon ar gyfer blwyddyn gyfan Awdur: John Lewis Jones Fformat: PDF
419CfTYu2IL._SY344_BO1,204,203,200_
Yr Enw Mwyaf Mawr gan Huw John Hughes
30 gwasanaeth cyflawn, pob un yn seiliedig ar enw arbennig am Iesu, gan gynnwys Mab y Dyn, Y Bugail Da, Y Brenin, Y Pen, Y Wir Winwydden, Y Meddyg, Yr Anwylyd, a llawer mwy. Ceir darlleniadau, myfyrdodau, gweddïau, anerchiadau, cwestiynau trafod, emynau a cherddi. Fformat: Ffeil PDF.
9781859945896-uk
Dyrchafu’r Duw Byw gan Huw John Hughes
Casgliad o 30 o wasanaethau cyflawn, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau, anerchiadau, cwestiynau trafod, emynau, cerddi a cherddoriaeth. Mae pob un o’r gwasanaethau yn canolbwyntio ar ddisgrifiadau gwahanol am Dduw, gan gynnwys Duw Goleuni, Duw Trugaredd, Duw Llawenydd, Duw Gogoniant, a llawer mwy. Fformat: Ffeil PDF.
getimg-12
Oedfaon Ffydd Casglwyd gan Aled Davies
Casgliad gwerthfawr o wasanaethau yn seiliedig ar adrannau’r llyfr emynau, Caneuon Ffydd. Ceir darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau ac anerchiadau; bydd hon yn gyfrol ddefnyddiol i unrhyw un sydd am lunio oedfa ar gyfer addoliad cyhoeddus. Casglwyd gan Aled Davies. Fformat: PDF
getimg-2
Defosiwn Gŵyl y Nadolig Casglwyd gan Aled Davies
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor yr adfent a’r Nadolig. eLyfr ar ffurf PDF.
getimg
Defosiwn Gŵyl y Pasg Casglwyd gan D. Ben Rees
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddiau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor y Grawys a’r Pasg. Casglwyd gan D. Ben Rees. Fformat: PDF.
defosiwngwylycynhaeaf
Defosiwn Gŵyl y Cynhaeaf Huw John Hughes
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor gŵyl diolchgarwch. Awdur: Huw John Hughes. Fformat: PDF.
defosiwngwylycynhaeaf
Wyth Oedfa Alice Evans
Casgliad o oedfaon cyflawn gan Alice Evans. Dyma wyth o wasanaethau llawn fydd yn galluogi aelodau eglwysi i gynnal oedfaon pan nad oes gweinidog na phregethwr arall yn bresennol. Mae’n llyfr gwerthfawr i’w gadw wrth law yn y cartref ac yn y capel. Fformat: PDF.

Hefyd mae modd prynnu rhai o’r uchod ar ddisgiau DVD

Cynnal Oedfa
£11.99
Disg ar gyfer y cyfrifiadur, yn cynnwys 125 o wasanaethau cyflawn ar gyfer addoliad cyhoeddus ar ffurf dogfenau PDF. Ceir yma gynnwys tair cyfrol sef Yr Enw Mwyaf Mawr a Dyrchafu’r Duw Byw gan Huw John Hughes a Coronwch Ef yn Ben gan John Lewis Jones.

Cynnal Oedfa 2
£11.99
Disg ar gyfer y cyfrifiadur, yn cynnwys 200 o weddïau a myfyrdodau ar gyfer addoliad cyhoeddus ar ffurf dogfenau PDF. Ceir yma gynnwys dwy gyfrol sef Gweddiau Cyhoeddus a Oedfaon Ffydd gan Aled Davies.