Gwaith Cyngor Ysgolion Sul

Yn ogystal â chyflogi gweithiwr llawn amser mae gan Cyngor Ysgolion Sul nifer o baneli gwaith sy’n llywio’r gwaith.

Ymhlith cyfrifoldebau y gweithwyr a’r paneli rydym yn amcanu i gyflawni’r canlynol:

Cyhoeddi ystod eang o adnoddau Cristnogol ar gyfer y cartref, ysgol ac Ysgol Sul a’r eglwys

Cyhoeddi gwerslyfrau i blant a ieuenctid fel rhan o gynllun dysgu pwrpasol

Cynnal nosweithiau adnoddau ledled Cymru ar gychwyn tymor newydd yr YS i hybu adnoddau newydd

Paratoi deunyddiau addoliad Cymraeg ar gyfer eglwysi Cymru

Cyd-lynu gwefan gwersi ysgol Sul am ddim www.AmserBeibl.org

Cynnal canolfan adnoddau Cristnogol yn y Gymraeg – gan gynnwys cynhyrchu catalog, cynnal gwefan, a chynnig gwasanaeth drwy’r post

Cynnal arddangosfeydd adnoddau llyfrau Saesneg ym maes gwaith plant ledled Cymru

Rhwydweithio a ‘bod yn lais o Gymru’ yn y fforwm Prydeinig (CGMC) ac Ewropeaidd (ECCE) ym maes gwaith plant

Cynnal stondin adnoddau yn y prif wyliau cenedlaethol Cymreig gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, a’r Sioe Frenhinol

Paratoi maes llafur/esboniad Ysgol Sul blynyddol ar gyfer yr oedolion, gan ofalu bod nodiadau wythnosol yn y papurau enwadol

Trefnu Sul Addysg blynyddol i roi sylw ac annog bobl i weddïo dros addysg Gristnogol

Cyhoeddi cynlluniau hyfforddiant i athrawon ysgol Sul

Cydweithio gyda’r enwadau i ofalu bod yr eglwysi a’r Ysgolion Sul yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch plant

Cofiwch bydd Cyngor Ysgolion Sul yn arddangos a gwerthu llyfrau yn Eisteddfod yr Urdd, y Sioe Fawr yn Llanelwedd a’r Eisteddfod Genedlaethol yn flynyddol, cofiwch alw mewn i’n gweld ni!

Yn ogystal cynhelir nosweithiau ledled Cymru i athrawon Ysgol Sul, arweinwyr eglwysig, gweinidogion a lleygwyr ar gyfer cyflwyno’r gwerslyfrau newydd a llyfrau newydd i blant, ac hefyd yr ystod o lyfrau addas i oedolion gynnal oedfaon.

Mynediad am ddim. Cyfle i alw i mewn unrhyw bryd rhwng 7 a 8.30 p.m.

Bydd yr adnoddau ar y noson yn cynnwys:

  • gwerslyfrau newydd i blant ac oedolion,
  • Beiblau lliw newydd i blant
  • dewis o dros 40 o lyfrau defosiwn
  • pecynnau crefft, llyfrau stori, jigso’s
  • cardiau Nadolig yr ysgol Sul
  • Llyfrau bargen £1 yn ddelfrydol fel anrhegion Nadolig
  • Cynigir gostyngiadau hael i Ysgolion Sul

Lleoliadau i gynnwys: Llangefni, Bangor, Dinbych, Rhuthun, Wrecsam, Bala, Caernarfon, Pwllheli, Porthmadog, Aberystwyth, Caerfyrddin, Aberteifi, Rhydaman, Caerdydd
Bydd dyddiadau a lleoliadau pendant ym ymddangos ar ein gwefan ac ar dudalennau y papurau enwadol yn ystod yr haf.

Rydym hefyd ar gael i ddod atoch i arddangos adnoddau neu i gynnig adnoddau ar gynllun dychwel neu werthu. Cysylltwch am fwy o fanylion.