Cenhadaeth Y Pasg

Mae nifer o gomics Beiblaidd ar gyfer y Pasg ar gael i’w cyflwyno i blant. Maent yn ddelfrydol i’w cyflwyno i blant oed cynradd ac ar gael am y pris arbennig o 60c yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un. Gellir hefyd archebu pecynau mawr o 50 am £25 neu 100 am £40. Gellir trefnu eu cludo i ganolfannau arbennig neu os bydd angen eu postio bydd rhaid codi cludiant ychwanegol.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu adnoddau Pasg.

Dyma samplau o’r comics:

Mae Seren Jerwsalem yn addas ar gyfer oed 5 i 8 oed. Mae’r comic hwn yn cynnwys stori’r Pasg ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys crefftau nadolig ac amrywiol bosau a gweithgareddau ynghyd â stori’r Pasg.

Hefyd ar gael mae Arwyr Ancora: Comic Beiblaidd y Pasg sy’n addas ar gyfer 7 i 11 oed. Mae’r Comic hwn hefyd yn cyflwyno plant i app Beiblaidd Arwyr Ancora sydd ar gael yn Gymraeg.

Dyma sampl o’r comic:

Comic Y Pasg

Mae Comic Y Pasg yn addas ar gyfer oed 5 i 8 oed. Mae’r comic hwn yn cynnwys stori’r Pasg ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys crefftau nadolig ac amrywiol bosau a gweithgareddau ynghyd â stori’r Pasg.

‘Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw’
Mae ‘Mi wn fod fy Mhrynwr yn Fyw’ yn llyfryn lliwgar yn cynnwys darlleniadau a myfyrdodau yn pwysleisio pwysigrwydd y Pasg ar gyfer oedolion.

Adnoddau Gŵyl Ddewi a'r Pasg Cliciwch yma i weld taflen sy’n cynnwys gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael ynghyd â ffurflenni archebu.