Ffydd yn y Cartref

Yn ogystal â gwaith yn yr Ysgol Sul a’r Eglwys mae datblygu ffydd ar yr aelwyd hefyd yn bwysig. Mae cyfleoedd i deuluoedd rannu storiâu a gweithgareddau fydd yn helpu i wreiddio plant a phobl ifanc yng ngwirioneddau’r Efengyl.

Dwy wefan Saesneg sy’n cynnig syniadau a chefnogaeth yw:

Rhai llyfrau defnyddiol

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair nifer o lyfrau defnyddiol i rieni ddarllen gyda’i plant. Yn ogystal â dewis helaeth o Feiblau lliw mae’r llyfrau canlynol yn cynnwys myfyrdodau a gweddïau:

Bydd llawer o blant yn ei chael yn anodd i fynd i’r Ysgol Sul erbyn hyn. Weithiau ni fydd ysgol Sul ar gael yn lleol, ac weithiau bydd pethau eraill yn dod ar draws. Beth am gynnal gweithgaredd ar yr aelwyd? Mae adnoddau Amser Beibl yn ddelfrydol ar gyfer hyn, lle mae modd argraffu taflenni gwersi addas ar gyfer pob oed o dan 5 hyd at 16 oed.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae ambell ffilm Gristnogol ar gael hefyd i’w gwylio fel teulu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae App Beiblaidd Arwyr Ancora hefyd yn ffordd ddifyr i blant chwarae gem tra yn dysgu hanesion am fywyd Iesu.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cliciwch YMA i weld ein dewis o feiblau lliw i blant