Sach Stori Cyfiawnder Mawr


Sach Stori Cyfiawnder Mawr
Testun Cymraeg: Dyfed Wyn Roberts
Mae’r pecyn hwn yn cynnwys 15 sesiwn sy’n adrodd ‘Stori Fawr y Beibl’ ac yn tynnu sylw at y thema o gyfiawnder sy’n llinyn arian trwyddo. Bydd y sesiynau yn helpu plant i ddeall a gwreiddio eu ffydd yn yr alwad Feiblaidd i weithredu’n gyfiawn, trin eraill yn deg a dathlu urddas Duw-roddedig pob unigolyn.